Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85687 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85687 08U01
198 306,00 € Environmentálny fond Obec Rovné, okres Humenné
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86026 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86026 08U01
Doplnená
118 991,00 € Environmentálny fond Obec Rudinská, okres Kysucké Nové Mesto
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85195 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85195 08U01
80 650,00 € Environmentálny fond Obec Siladice, okres Hlohovec
11. Máj 2012
Z M L U V A č. 86533 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86533 08U01
18 587,00 € Environmentálny fond Obec Holice, okres Dunajská Streda
11. Máj 2012
Z M L U V A č. 86603 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86603 08U01
22 512,00 € Environmentálny fond Obec Horná Potôň, okres Dunajská Streda
11. Máj 2012
Z M L U V A č. 86465 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86465 08U01
10 952,00 € Environmentálny fond Obec Horné Mýto, okres Dunajská Streda
11. Máj 2012
Z M L U V A č. 86640 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86640 08U01
22 817,00 € Environmentálny fond Obec Horné Saliby
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86661 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86661 08U01
19 235,00 € Environmentálny fond Obec Horný Bar, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86613 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86613 08U01
15 878,00 € Environmentálny fond Obec Hriadky, okres Trebišov
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86652 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86652 08U01
19 923,00 € Environmentálny fond Mesto Hurbanovo
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86649 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86649 08U01
Doplnená
17 546,00 € Environmentálny fond Obec Imeľ, okres Komárno
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86609 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86609 08U01
16 788,00 € Environmentálny fond Obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86556 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86556 08U01
17 546,00 € Environmentálny fond Obec Ižkovce, okres Michalovce
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86583 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86583 08U01
24 700,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86575 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86575 08U01
21 691,00 € Environmentálny fond Obec Janíky, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86598 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86598 08U01
15 878,00 € Environmentálny fond Obec Jasová, okres Nové Zámky
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86558 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86558 08U01
18 992,00 € Environmentálny fond Obec Jelka, okres Galanta
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86468 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86468 08U01
22 856,00 € Environmentálny fond Obec Jurová, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86689 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86689 08U01
15 890,00 € Environmentálny fond Obec Kaluža, okres Michalovce
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86544 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86544 08U01
22 686,00 € Environmentálny fond Obec Kameničná, okres Komárno