Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Z M L U V A č. 232198 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232198 08U05
7 880,00 € Environmentálny fond Obec Betliar
19. December 2023
Z M L U V A č. 231626 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231626 08U03
Doplnená
75 696,00 € Environmentálny fond Obec Žalobín
19. December 2023
Z M L U V A č. 230117 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230117 08U01
192 441,00 € Environmentálny fond Obec Kurimany
19. December 2023
Z M L U V A č. 232196 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232196 08U06
32 872,00 € Environmentálny fond Považské múzeum
19. December 2023
Z M L U V A č. 232242 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232242 08U06
Doplnená
111 471,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
19. December 2023
Z M L U V A č. 230543 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230543 08U02
212 668,00 € Environmentálny fond Obec Pohronský Ruskov
19. December 2023
Z M L U V A č. 232237 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232237 08U05
200 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
19. December 2023
Z M L U V A č. 230306 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230306 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolinka
19. December 2023
Z M L U V A č. 232238 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232238 08U05
200 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
19. December 2023
Z M L U V A č. 230146 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230146 08U01
381 900,00 € Environmentálny fond Obec Medzibrodie nad Oravou
19. December 2023
Z M L U V A č. 232240 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232240 08U05
163 930,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
19. December 2023
Z M L U V A č. 231363 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231363 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Radvaň nad Laborcom
19. December 2023
Z M L U V A č. 230217 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230217 08U01
98 904,00 € Environmentálny fond Obec Bohdanovce nad Trnavou
19. December 2023
Z M L U V A č. 230064 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230064 08U01
3 000 000,00 € Environmentálny fond Obec Veľaty
18. December 2023
Z M L U V A č. 231037 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231037 08U03
Doplnená
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Poniky
18. December 2023
Z M L U V A č. 232172 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232172 08U05
110 261,00 € Environmentálny fond Obec Zuberec
18. December 2023
Z M L U V A č. 230355 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230355 08U01
500 331,00 € Environmentálny fond Obec Sokoľany
18. December 2023
Z M L U V A č. 232207 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232207 08U05
54 633,00 € Environmentálny fond Správa mestskej zelene v Košiciach
18. December 2023
Z M L U V A č. 231015 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231015 08U03
10 254,00 € Environmentálny fond Obec Klčov
18. December 2023
Z M L U V A č. 230195 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230195 08U02
217 934,30 € Environmentálny fond Obec Makov