Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85749 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85749 08U01
51 993,00 € Environmentálny fond Obec Jankovce, okres Humenné
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85472 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85472 08U01
199,98 € Environmentálny fond Obec Hokovce, okres Levice
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86261 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86261 08U01
198 799,00 € Environmentálny fond Obec Jasenov, okres Sobrance
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86287 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86287 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Horná Potôň, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86127 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86127 08U01
79 684,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86273 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86273 08U01
193 158,00 € Environmentálny fond Obec Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86308 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86308 08U01
194 883,00 € Environmentálny fond Obec Malé Dvorníky, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85134 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85134 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Malé Ripňany, okres Topoľčany
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86266 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86266 08U01
Doplnená
79 845,00 € Environmentálny fond Obec Orechová Potôň, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86237 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86237 08U01
198 980,00 € Environmentálny fond Obec Povoda, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86204 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86204 08U01
58 397,00 € Environmentálny fond Obec Pôtor, okres Veľký Krtíš
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85882 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85882 08U01
Doplnená
198 623,00 € Environmentálny fond Obec Ruskov, okres Košice - okolie
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86117 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86117 08U01
198 464,00 € Environmentálny fond Obec Stožok, okres Detva
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86241 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86241 08U01
34 386,00 € Environmentálny fond Obec Topoľníky, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86600 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86600 08U01
15 878,00 € Environmentálny fond Obec Andovce, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86663 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86663 08U01
22 478,00 € Environmentálny fond Obec Baka, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86596 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86596 08U01
22 124,00 € Environmentálny fond Obec Bíňa, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86633 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86633 08U01
17 236,00 € Environmentálny fond Obec Bíňovce, okres Trnava
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86535 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86535 08U01
17 546,00 € Environmentálny fond Obec Boheľov, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86629 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86629 08U01
22 128,00 € Environmentálny fond Obec Borša, okres Trebišov