Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Z M L U V A č. 4652 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4652 08U02
228 184,01 € Environmentálny fond Z M L U V A č. 4652 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
29. Január 2024
Z M L U V A č. 232260 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232260 08U02
172 195,75 € Environmentálny fond Mesto Ružomberok
29. Január 2024
ZMLUVA Č. 233021 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
233021 08U01
25 500,00 € Environmentálny fond Obec Krajné
29. Január 2024
Z M L U V A č. 232502 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232502 08U01
187 521,41 € Environmentálny fond Environmentálny fond
26. Január 2024
ZMLUVA Č. 232908 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
232908 08U01
283 706,25 € Environmentálny fond Obec Snežnica
26. Január 2024
Z M L U V A č. 4652 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4652 08U02
228 184,01 € Environmentálny fond Mesto Bardejov
25. Január 2024
Z M L U V A č. 232489 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232489 08U01
220 000,00 € Environmentálny fond Obec Budmerice
23. Január 2024
Z M L U V A č. 232208 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232208 08U01
125 209,07 € Environmentálny fond Obec Prečín
23. Január 2024
Z M L U V A č. 232472 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232472 08U02
124 760,00 € Environmentálny fond Obec Skalka nad Váhom
19. Január 2024
Z M L U V A č. 232029 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232029 08U02
299 990,87 € Environmentálny fond Mesto Podolínec
16. Január 2024
Z M L U V A č. 232225 08U06 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232225 08U06
148 992,00 € Environmentálny fond Obec Lemešany
11. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
N/A
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Environmentálny fond
11. Január 2024
Z M L U V A č. 232664 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232664 08U02
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. Január 2024
Z M L U V A č. 232670 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232670 08U02
Doplnená
1 050 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232672 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232672 08U02
1 400 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232629 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232629 08U02
1 360 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232598 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232598 08U02
900 000,00 € Environmentálny fond Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232632 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232632 08U02
1 000 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232626 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232626 08U02
795 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
10. Január 2024
Z M L U V A č. 232648 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232648 08U02
1 487 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi