Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2017
Z M L U V A č. 121754 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121754 08U06
60 000,00 € Environmentálny Slovenská agentúra životného prostredia
29. November 2017
Z M L U V A č. 121003 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121003 08U05
50 000,00 € Environmentálny Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
29. November 2017
Z M L U V A č. 127714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
127714 08U01
140,40 € Environmentálny Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. December 2017
Z M L U V A č. 121749 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
121749 08U06
Doplnená
140 000,00 € Environmentálny Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2017
Z M L U V A č. 124357 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
124357 08U01
500 000,00 € Environmentálny Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2017
Z M L U V A č. 123983 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123983 08U02
90 000,00 € Environmentálny Mesto Šaľa
1. December 2017
Z M L U V A č. 123864 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123864 08U03
30 000,00 € Environmentálny Mesto Vysoké Tatry
1. December 2017
Z M L U V A č. 123691 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123691 08U02
200 000,00 € Environmentálny Obec Varín
5. December 2017
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-17/2017- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-17/2017- Če
800,00 € Environmentálny Anna Lysáková
5. December 2017
Z M L U V A č. 123817 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123817 08U03
47 251,00 € Environmentálny Obec Ratkovo
12. December 2017
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-18/2017- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-18/2017- Če
100,00 € Environmentálny Miriama Mihaliková
18. December 2017
Z M L U V A č. 123078 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123078 08U03
30 000,00 € Environmentálny Obec Dolné Saliby
19. December 2017
Z M L U V A č. 128890 08U08 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
128890 08U08
15 000,00 € Environmentálny Obec Ilija
30. Január 2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-2/2018- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-2/2018- Če
19 900,00 € Environmentálny Obec Čaňa
31. Január 2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-1/2018- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-1/2018- Če
1 200,00 € Environmentálny LUDOPRINT, a.s.
28. Február 2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-6/2018-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-6/2018-Če
600,00 € Environmentálny ASEN, spol. s r.o.
28. Február 2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-3/2018- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-3/2018- Če
500,00 € Environmentálny Norbert Šebök
6. Marec 2018
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-4/2018- Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-4/2018- Če
1 700,00 € Environmentálny TATRA-KOV s.r.o.
13. Apríl 2012
Z M L U V A č. 84677/08U02/L/2012 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu (ďalej len „zmluva o poskytnutí podpory“)
ZMLUVA č. 84677/08U02/L/2012
1 330 000,00 € Environmentálny fond Crow Arena s.r.o.
13. Apríl 2012
ZMLUVA č. 84677/08U02/L/Z/2012 o zriadení záložného práva
ZMLUVA č. 84677/08U02/L/Z/2012
0,00 € Environmentálny fond Crow Arena s.r.o.