Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2012
85566 08U01
85566 08U01
184 388,00 € Environmentálny fond Obec Čelkova Lehota
4. Máj 2012
Zmluva č. 85455 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85455 08U01
181 232,00 € Environmentálny fond Obec Jakovany, okres Sabinov
4. Máj 2012
Zmluva č.85872 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85872 08U01
199 178,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Klátov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86777 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86777 08U05
32 302,00 € Environmentálny fond Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno-Tökési ág Kistérség, okres Dunajská Streda
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85663 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85663 08U01
107 628,00 € Environmentálny fond Obec Benkovce, okres Vranov nad Topľou
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86291 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86291 08U03
93 000,00 € Environmentálny fond Mesto Vysoké Tatry, okres Poprad
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85964 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85964 08U01
48 100,00 € Environmentálny fond Obec Bertotovce, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85527 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85527 08U01
68 200,00 € Environmentálny fond Obec Alekšince, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85481 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85481 08U01
106 459,00 € Environmentálny fond Obec Bešeňová, okres Ružomberok
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85454 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85454 08U01
198 773,00 € Environmentálny fond Obec Čalovec, okres Komárno
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85634 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85634 08U01
198 032,00 € Environmentálny fond Obec Demjata, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85975 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85975 08U01
51 238,00 € Environmentálny fond Obec Fričovce, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86288 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86288 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Kamenica, okres Sabinov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85564 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 85564 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
103 503,00 € Environmentálny fond Obec Babindol, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85519 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85519 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Branč, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86098 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86098 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Častkov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85640 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85640 08U01
101 317,00 € Environmentálny fond Obec Čechynce, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86385 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86385 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Dvory nad Žitavou, okres Nové Zámky
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85563 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85563 08U01
56 555,00 € Environmentálny fond Obec Hajnáčka, okres Rimavská Sobota
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86167 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86167 08U01
199 138,00 € Environmentálny fond Obec Horné Saliby, okres Galanta