Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Z M L U V A č. 230395 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
230395 08U02
1 500 000,00 € Environmentálny fond Mesto Poprad
23. Apríl 2024
Z M L U V A č. 231985 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231985 08U02
995 000,00 € Environmentálny fond Mesto Poprad
22. Apríl 2024
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
N/A
0,00 € Environmentálny fond Teplárne ZM s.r.o.
12. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
N/A
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Matej Sliška
12. Apríl 2024
DOHODA o používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely
N/A
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Matej Sliška
11. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232071 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232071 08U02
600 000,00 € Environmentálny fond Obec Malinovo
9. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232026 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232026 08U02
76 049,56 € Environmentálny fond Obec Raslavice
8. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232555 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232555 08U03
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Lehota
28. Marec 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 13/43/2024
S 13/43/2024
5 000,00 € Environmentálny fond JM-stavby SK, s. r. o.
28. Marec 2024
Z M L U V A č. 231995 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231995 08U01
0,00 € Environmentálny fond Prešovský samosprávny kraj
26. Marec 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 4634 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu a o ukončení Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 4634
4634 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Grob
25. Marec 2024
ZMLUVA Č. 233011 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
233011 08U01
250 000,00 € Environmentálny fond Obec Trebostovo
22. Marec 2024
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
N/A
0,00 € Environmentálny fond TERMMING, a.s.
21. Marec 2024
Z M L U V A č. 231185 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231185 08U02
60 000,00 € Environmentálny fond Obec Rovensko
21. Marec 2024
Z M L U V A č. 232504 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232504 08U03
791 300,00 € Environmentálny fond Mesto Púchov
21. Marec 2024
ZMLUVA Č. MoF0139M4556 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POHĽADÁVKAM Z ÚČTU
MoF0139M4556
0,00 € Environmentálny fond Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
12. Marec 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 9/43/2024
S 9/43/2024
10 000,00 € Environmentálny fond CONFORMITY s.r.o.
9. Marec 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 7/34/2024
S 7/34/2024
2 033,19 € Environmentálny fond Happy Pets s.r.o.
8. Marec 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 11/43/2024
S 11/43/2024
1 200,00 € Environmentálny fond Ferdinand Gross Slovakia s.r.o.
8. Marec 2024
Z M L U V A č. 232220 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232220 08U01
9 358,74 € Environmentálny fond Mesto Spišské Podhradie