Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2011
Dodatok č. 1/2011
2/2011
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o Environmentálny fond
13. Apríl 2012
ZMLUVA č. 84677/08U02/L/Z/2012 o zriadení záložného práva
ZMLUVA č. 84677/08U02/L/Z/2012
0,00 € Environmentálny fond Crow Arena s.r.o.
4. September 2012
Dodatok č.4 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
Dodatok č.4
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Environmentálny fond
14. September 2012
Zamestnávateľská zmluva DDS
107004261
0,00 € AXA Environmentálny fond
14. September 2012
Zamestnávateľská zmluva DDS
14092012
0,00 € TATRA BANKA Environmentálny fond
12. November 2012
ZMLUVA č. 86549 08U06 poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86549 08U06
0,00 € Environmentálny fond Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, okres Žilina
17. December 2012
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 86557 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 86557 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Veľaty
7. Máj 2013
DOHODA č. 95041
DOHODA č. 95041
0,00 € Environmentálny fond EAST - WEST SK, s.r.o.
7. Máj 2013
DOHODA č. 91046
DOHODA č. 91046
0,00 € Environmentálny fond SK QASTRANS s.r.o.
16. Máj 2013
DOHODA č. 95022
DOHODA č. 95022
0,00 € Environmentálny fond Falc-Com s.r.o.
13. Jún 2013
DOHODA uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.
DOHODA
0,00 € Environmentálny fond EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o.
8. Júl 2013
ZMLUVA č. 70569/08U03/0/Z/2009 - 1 o zriadení záložného práva
70569/08U03/0/Z/2009 - 1
Doplnená
0,00 € Environmentálny fond Castor & Pollux, a.s.
22. August 2013
DOHODA č. 97745
97745
0,00 € Environmentálny fond MASÍV, spol. s r. o.
28. August 2013
ZMLUVA č. Z95041 08U03 o zriadení záložného práva
Z95041 08U03
Doplnená
0,00 € Environmentálny fond EAST - WEST SK, s.r.o.
6. September 2013
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. 64946/08U02/L/2009 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru zo dňa 30.01.2009
DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. 64946/08U02/L/2009
0,00 € Environmentálny fond BUKOCEL, a.s.
13. September 2013
DODATOK č.2 k ZMLUVE č. 58977/08U02/L/2008 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru zo dňa 19.06.2008
DODATOK č.2 k ZMLUVE č. 58977/08U02/L/2008
0,00 € Environmentálny fond KONZEKO spol. s r. o.
13. September 2013
DODATOK č. 5 k ZMLUVE č. 006/08U02/2007 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru zo dňa 04.07.2007
DODATOK č. 5 k ZMLUVE č. 006/08U02/2007
0,00 € Environmentálny fond KONZEKO spol. s r. o.
1. Október 2013
DODATOK č.2 k ZMLUVE č. 74443/08U02/L/2010
DODATOK č.2 k ZMLUVE č. 74443/08U02/L/2010
0,00 € Environmentálny fond BYTES s.r.o.
1. Október 2013
DOHODA č. 98305
DOHODA č. 98305
0,00 € Environmentálny fond Obec Otrhánky
7. Október 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A7221960
A7221960
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Environmentálny fond