Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Z M L U V A č. 232266 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232266 08U02
426 328,45 € Environmentálny fond BUKOCEL, a.s
21. December 2023
Z M L U V A č. 232279 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232279 08U06
47 488,00 € Environmentálny fond Žilinský samosprávny kraj
21. December 2023
Z M L U V A č. 232114 08U05 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232114 08U05
103 147,00 € Environmentálny fond Obec Valaská
21. December 2023
Z M L U V A č. 230181 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230181 08U01
285 916,00 € Environmentálny fond Obec Liptovský Trnovec
21. December 2023
Z M L U V A č. 232471 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232471 08U02
1 199 767,25 € Environmentálny fond Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
21. December 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 77/13/2023
S 77/13/2023
2 000,00 € Environmentálny fond Obec Danišovce
21. December 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 78/34/2023
S 78/34/2023
250,00 € Environmentálny fond Mgr. Lenka Vinczeová
21. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1279/16/30 zo dňa 26 04.2016
D O D A T O K č. 3
0,00 € Environmentálny fond Mestský úrad Štúrovo
21. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1358/16/30 zo dňa 18 06.2016
D O D A T O K č. 3
0,00 € Environmentálny fond Obec Rabčice
21. December 2023
Z M L U V A č. 230450 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230450 08U02
142 646,08 € Environmentálny fond Obec Badín
21. December 2023
Z M L U V A č. 230723 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230723 08U02
400 000,00 € Environmentálny fond Obec Bzovík
21. December 2023
Z M L U V A č. 232466 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232466 08U02
5 755 382,25 € Environmentálny fond Mondi SCP, a.s.
21. December 2023
Z M L U V A č. 232413 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232413 08U06
Doplnená
162 225,00 € Environmentálny fond Slovenské banské múzeum
21. December 2023
Z M L U V A č. 230550 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230550 08U02
395 097,00 € Environmentálny fond Obec Motešice
21. December 2023
Z M L U V A č. 232330 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232330 08U02
685 702,73 € Environmentálny fond Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
21. December 2023
Z M L U V A č. 232450 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232450 08U02
1 055 361,15 € Environmentálny fond U. S. Steel Košice, s.r.o.
21. December 2023
Z M L U V A č. 232470 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232470 08U02
1 274 712,97 € Environmentálny fond FORTISCHEM a.s.
21. December 2023
Z M L U V A č. 232470 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
232470 08U02
1 274 712,97 € Environmentálny fond FORTISCHEM a.s.
21. December 2023
Z M L U V A č. 230562 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230562 08U02
311 977,12 € Environmentálny fond Obec Čajkov
21. December 2023
Z M L U V A č. 230568 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230568 08U02
114 560,00 € Environmentálny fond Obec Trstice