Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85972 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85972 08U01
46 100,00 € Environmentálny fond Obec Kuzmice, okres Trebišov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85243 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85243 08U01
58 671,00 € Environmentálny fond Obec Hosťová, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85412 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85412 08U01
198 416,00 € Environmentálny fond Obec Hruboňovo, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85567 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85567 08U01
41 535,00 € Environmentálny fond Obec Chanava, okres Rimavská Sobota
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85317 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85317 08U01
167 618,00 € Environmentálny fond Obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85651 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85651 08U01
198 573,00 € Environmentálny fond Obec Kvakovce, okres Vranov nad Topľou
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85213 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85213 08U01
93 033,00 € Environmentálny fond Obec Málaš, okres Levice
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85605 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85605 08U01
195 403,00 € Environmentálny fond Obec Merník, okres Vranov nad Topľou
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85190 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85190 08U01
69 408,00 € Environmentálny fond Obec Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86039 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86039 08U01
198 427,00 € Environmentálny fond Obec Nový Ruskov, okres Trebišov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85466 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85466 08U01
194 390,00 € Environmentálny fond Obec Jarok, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85568 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85568 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Jelenec, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85395 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85395 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Klasov, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85200 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85200 08U01
199,98 € Environmentálny fond Obec Kolíňany, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85369 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85369 08U01
198 536,00 € Environmentálny fond Obec Koromľa, okres Sobrance
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85386 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85386 08U01
115 000,00 € Environmentálny fond Obec Kristy, okres Sobrance
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85984 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85984 08U01
198 871,00 € Environmentálny fond Obec Lazy pod Makytou, okres Púchov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86088 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86088 08U01
51 695,00 € Environmentálny fond Obec Ovčie, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85390 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Z M L U V A č. 85390 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
54 638,00 € Environmentálny fond Obec Mojmírovce, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85612 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85612 08U01
197 346,00 € Environmentálny fond Obec Prosačov, okres Vranov nad Topľou