Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2019
Z M L U V A č. 143472 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143472 08U01
Doplnená
10 771 000,00 € Environmentálny fond Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
19. December 2019
Z M L U V A č. 143468 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143468 08U01
Doplnená
6 500 000,00 € Environmentálny fond Obec Nový Život
26. September 2017
Z M L U V A č. 124551 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie
124551 08U02
6 215 824,35 € Environmentálny fond Slovalco, a.s.
19. December 2019
Z M L U V A č. 143376 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143376 08U01
Doplnená
5 941 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
9. November 2018
Z M L U V A č. 130303 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou
130303 08U02
5 386 184,90 € Environmentálny fond Slovalco, a.s.
6. November 2012
ZMLUVA č. l/PPA/2012 o poskytnutí pôžičky z Environmentálneho fondu
l/PPA/2012
5 228 084,00 € Environmentálny fond Pôdohospodárska platobná agentúra
21. December 2022
Z M L U V A č. 220181 08U05 č. SAŽP SE/2022/260 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme
220181 08U05
5 000 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
21. December 2021
Z M L U V A č. K1202106 08U02 o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4a a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
K1202106 08U02
4 983 457,49 € Environmentálny fond Slovalco, a.s.
6. November 2020
Z M L U V A č. 146943 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146943 08U01
Doplnená
4 650 000,00 € Environmentálny fond Obec Tvrdošovce
5. November 2020
Z M L U V A č. 146960 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146960 08U01
Doplnená
4 600 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
3. November 2020
Z M L U V A č. 146985 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146985 08U01
Doplnená
4 199 029,00 € Environmentálny fond Obec Lúč na Ostrove
18. December 2019
Z M L U V A č. 143467 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
143467 08U01
Doplnená
3 456 000,00 € Environmentálny fond Obec Malé Dvorníky
19. November 2020
Z M L U V A č. 146978 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
146978 08U01
Doplnená
3 207 760,00 € Environmentálny fond Obec Chotča
19. December 2022
Z M L U V A č. 220065 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220065 08U01
3 000 000,00 € Environmentálny fond Obec Orechová Potôň
19. December 2022
Z M L U V A č. 220075 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220075 08U01
3 000 000,00 € Environmentálny fond Obec Sľažany
20. December 2022
Z M L U V A č. 220103 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220103 08U01
3 000 000,00 € Environmentálny fond Obec Žemberovce
21. December 2022
Z M L U V A č. 220058 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220058 08U01
3 000 000,00 € Environmentálny fond Obec Trebostovo
22. December 2022
Z M L U V A č. 220054 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220054 08U01
2 988 822,68 € Environmentálny fond Obec Veľký Grob
20. December 2022
Z M L U V A č. 220076 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220076 08U01
2 887 278,00 € Environmentálny fond Obec Vlky
20. December 2022
Z M L U V A č. 220154 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
220154 08U01
2 849 973,00 € Environmentálny fond obec Hrabkov