Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 31/43/2024
S 31/43/2024
0,00 € Environmentálny fond Obec Rankovce
24. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 18/33/2024
S 18/33/2024
500,00 € Environmentálny fond MISERICORDIA n.o.
23. Máj 2024
Autorská zmluva
N/A
750,00 € PhDr. Jozef Sýkora, MBA Environmentálny fond
23. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/13/2024
S 24/13/2024
0,00 € Environmentálny fond AGRO Vojtovce, s.r.o.
23. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 24/13/2024
S 24/13/2024
1 700,00 € Environmentálny fond AGRO Vojtovce, s.r.o.
23. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 29/43/2024
S 29/43/2024
55 000,00 € Environmentálny fond AERISOUL METAL & ENERGY CORP. s.r.o.
22. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
N/A
0,00 € Environmentálny fond Ing. Marek Ištok
21. Máj 2024
Zmluva o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich so záložným právom na pohľadávku z účtu v banke
N/A
0,00 € Environmentálny fond Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
21. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 27/43/2024
S 27/43/2024
3 800,00 € Environmentálny fond SPIRIT s.r.o.
21. Máj 2024
ZMLUVA Č. MoF0139220180 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POHĽADÁVKAM Z ÚČTU
MoF0139220180
0,00 € Environmentálny fond BYTTERM, a.s.
21. Máj 2024
ZMLUVA Č. 4639 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU
4639 08U01
802 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nová Baňa
21. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 26/83/2024
S 26/83/2024
500,00 € Environmentálny fond KRASNA INVEST s.r.o.
21. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 25/13/2024
S 25/13/2024
2 187,50 € Environmentálny fond Poľnohospodárske družstvo Magura
20. Máj 2024
ZMLUVA Č. MoF0139220201 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POHĽADÁVKAM Z ÚČTU
MoF0139220201
0,00 € Environmentálny fond KMET Handlová, a.s.
17. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 2/43/2024
S 2/43/2024
1 800,00 € Environmentálny fond JS.Cs, s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
N/A
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Environmentálny fond
15. Máj 2024
DOHODA o používaní motorového vozidla na služobné a súkromné účely
N/A
0,00 € Environmentálny fond Ing. Marek Ištok
15. Máj 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 14/13/2024
S 14/13/2024
115,50 € Environmentálny fond Marek Tkáč
14. Máj 2024
ZMLUVA Č. MoF0139220192 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POHĽADÁVKAM Z ÚČTU
MoF0139220192
0,00 € Environmentálny fond Teplo GGE s. r. o.
14. Máj 2024
ZMLUVA Č. MoF0139M4557 O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K POHĽADÁVKAM Z ÚČTU
MoF0139M4557
0,00 € Environmentálny fond TERMMING, a.s.