Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Z M L U V A č. 231079 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231079 08U03
55 860,00 € Environmentálny fond Mesto Michalovce
5. December 2023
Z M L U V A č. 231634 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231634 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Očová
5. December 2023
Z M L U V A č. 4660 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
4660 08U02
164 935,77 € Environmentálny fond Mesto Brezno
5. December 2023
Z M L U V A č. 4636 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
Z M L U V A č. 4636 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
113 814,84 € Environmentálny fond Mesto Brezno
5. December 2023
Z M L U V A č. 231993 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231993 08U03
400 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
5. December 2023
Z M L U V A č. 232007 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232007 08U02
70 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
5. December 2023
Z M L U V A č. 230533 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230533 08U01
167 000,00 € Environmentálny fond Obec Benkovce
5. December 2023
Z M L U V A č. 230031 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230031 08U01
205 000,00 € Environmentálny fond Obec Gyňov
5. December 2023
Z M L U V A č. 230057 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230057 08U02
69 695,68 € Environmentálny fond Obec Uzovský Šalgov
4. December 2023
Z M L U V A č. 231093 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231093 08U03
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Mýto pod Ďumbierom
4. December 2023
Z M L U V A č. 230312 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU
230312 08U01
332 686,00 € Environmentálny fond Obec Mirkovce
4. December 2023
Z M L U V A č. 231908 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231908 08U03
15 605,00 € Environmentálny fond Obec Večelkov
4. December 2023
Z M L U V A č. 231247 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231247 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Cigeľ
1. December 2023
Z M L U V A č. 230415 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230415 08U02
171 111,00 € Environmentálny fond Obec Bracovce
1. December 2023
Z M L U V A č. 230280 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230280 08U01
897 148,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Slavkov
1. December 2023
Z M L U V A č. 230032 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230032 08U02
169 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižný Mirošov
1. December 2023
Z M L U V A č. 230425 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230425 08U02
212 432,00 € Environmentálny fond Obec Dvorianky
1. December 2023
Z M L U V A č. 230471 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230471 08U02
209 865,00 € Environmentálny fond Obec Ochtiná
1. December 2023
Z M L U V A č. 230171 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230171 08U02
73 300,00 € Environmentálny fond Obec Bežovce
1. December 2023
Z M L U V A č. 230423 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230423 08U02
201 000,00 € Environmentálny fond Obec Beňatina