Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
126/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Helena Fazekašová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
127/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dušan Krnáč
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
128/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ladislav Bazyľák
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
129/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Božena Lehocká
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
130/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marek Csӧkӧlyi
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
131/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Csӧkӧlyiová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
132/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Müllerová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
133/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Monika Holková
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
134/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Margita Solteszová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
135/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Magdaléna Graňáková
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
136/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Mozenbakh
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
137/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Ondrušeková Jana
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
138/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Gavalírová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
139/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Šulková Erika
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
140/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Adamová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
141/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jarmila Reichman
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
142/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Romana Martinčeková
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
143/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Macová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
144/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Štefan Majnek
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
145/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Eva Hložeková