Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
556/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Molnárová
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
557/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vozniuk Tetiana
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
558/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Volodymyr Vozniuk
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
559/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Štefan Tužinčin
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
560/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Moravská
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
561/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marián Kubo
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
562/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Bodnárová
11. August 2023
Zmluva č. 62NFAL000123 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ZS
553/UNB/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
10. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
551/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dana Ciglanová
10. August 2023
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
552/UNB/2023
150 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
527/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matej Homola
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
528/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Gábor PhDr.
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
529/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Daniel Gašparovič
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
530/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristián Suchomel
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
532/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Filip Engelhardt
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
533/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Vavreková
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
534/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Michal Sýkora
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
535/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslav Pavlík
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
536/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Darina Olešová
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
537/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Obradovič