Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
843/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristián Černák
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
37/UNB/2024
248,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vira Munchak
19. Február 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
38/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Denis Kincel
15. Február 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
27/UNB/2024
Doplnená
1 559,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava PPD Investigator Services LLC.
15. Február 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
40/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Simona Masárová
14. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
39/UNB/2024
328,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská komora fyzioterapeutov
9. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme
34/UNB/2024
41,10 € Univerzitná nemocnica Bratislava BRAIN DEVELOPMENT s.r.o.
7. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkach uzavretá podľa ust. § 558 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
30/UNB/2024
1 654,96 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Strmeňová
7. Február 2024
Zmluva o uvoľnení odborného lekára uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
31/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica Trenčín
6. Február 2024
Zmluva č. PZ002000348306_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
29/UNB/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Február 2024
Kúpna zmluva č. 25/UNB/2024 uzatvorená podľa § 409 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej le
25/UNB/2024
71 040,00 € Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Február 2024
Dohoda o spolupráci
26/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
1. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
840/UNB/2023
90,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Szendrey
1. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
22/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vira Munchak
1. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
23/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mikula Daniel
1. Február 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
24/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ádám Lakatos
31. Január 2024
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru
20/UNB/2024
0,00 € M GROUP, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
31. Január 2024
Zmluva o nájme priestoru – krátkodobý nájom uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
21/UNB/2024
1,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
30. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
17/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľudmila Vargová
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
18/UNB/2024
21 930,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.