Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
333/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Almásyová
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
334/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Dominika Cipíková
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
335/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Grman Vladimír
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
336/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Horanska
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
337/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Husam Alqatrawi
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
338/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Erika Lehocká
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
339/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Kaštilová
12. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
344/UNB/2023
98 020,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava Medirex, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva na vykonávanie analytických činností uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
345/UNB/2023
9 600,00 € Resilient s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
340/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Aurora Contreras
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
341/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zoltán Érsek
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
342/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jurčová Ľubomíra
12. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
343/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Bendeová
6. Jún 2023
ZMLUVA o výkone odbornej praxe Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
331/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
6. Jún 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
332/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Amgen s.r.o.
5. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
303/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Dosedelová
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle ust. §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v platnom znení
330/UNB/2023
0,00 € GRANDEN s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
1. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
320/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomír Križankovič
1. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
321/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Bereczková
1. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
322/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Róbert Harmadi