Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
218/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Attila Szalay
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
219/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Janka Hučalová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
220/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dezider Bartáloš
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
221/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Richard Crman
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
222/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Iveta Nováková
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 223/UNB/2024 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
223/UNB/2024
17 940,00 € ADM design, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 30.12.2009
D23/UNB/2024
0,00 € HS WEST, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Apríl 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní zo dňa 09.01.2024 (k zmluve 3/UNB/2024)
200/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mykola Papenko
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
194/UNB/2024
136 019,96 € Univerzitná nemocnica Bratislava synlab slovakia s.r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
173/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Valachovič Miroslav
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
174/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Oľga Veszprémiová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
175/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Borsíková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
176/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Danišová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
193/UNB/2024
67 487,89 € Univerzitná nemocnica Bratislava D&S catering spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
177/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. František Kredatus
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
178/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivan Kuriačka
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
179/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Hrabovská
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
180/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Tomáš Guzman
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
181/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Nápoká
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
182/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Požgaiová