Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
416/UNB/2023
3 155,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
412/UNB/2023
0,00 € ProAgency, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Júl 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
410/UNB/2023
4 561,19 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
399/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivana Dychová
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
400/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Nápoká
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
401/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Dupaková
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
402/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Holevová
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
403/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Maroš Dorkin
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
404/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Patrik Sluka
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
405/UNB/2023
45,10 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matúš Ščuka
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
406/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vozniuk Tetiana
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
407/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Volodymyr Vozniuk
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
408/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Zuzana Mitanová
29. Jún 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA UNB
397/UNB/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava
28. Jún 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu
394/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
365/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Contera Pharma A/S
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
379/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Junková
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
380/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Rita Némethová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
381/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Ivana Makanová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
382/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Strmeňová