Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
203/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nadiia Bohma
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
204/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Dupaková
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
205/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Števárová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
206/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Machavová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
207/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Adamcová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
208/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Peter Odlevák
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
209/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matej Homola
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
210/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tichomír Kořínek
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
211/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Silvia Pázmányová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
212/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Rastislav Ševčík
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
213/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Grman Vladimír
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
214/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Larysa Dubova
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
215/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kaminská Božena
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
216/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Mária Arpášová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
217/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vozniuk Tetiana
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
218/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Attila Szalay
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
219/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Janka Hučalová
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
220/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dezider Bartáloš
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
221/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Richard Crman
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
222/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Iveta Nováková