Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
330/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tibor Skala
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
331/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hanna Dochynets
14. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0334 23 00
335/UNB/2024
154 887,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Máj 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
319/UNB/2024
1 008,94 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stanislav Baklanov
13. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
287/UNB/2024
136 344,00 € Unique Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
317/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Gabriela Farkašová
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
306/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslav Gigac
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
307/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ingrid Moravitzová
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
308/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslav Mrva
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
309/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Junková
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
310/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Danka Michalivová
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
311/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Dékanyová
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
312/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Rajnohová
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
313/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radoslav Nagy
10. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
314/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Karol Goldschmied
10. Máj 2024
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov...
274/UNB/2024
544 379,42 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
290/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Mozenbakh
9. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
291/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Jana Ondrušeková
9. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
292/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Jakubička
9. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
293/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Romana Martinčeková