Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
298/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radoslav Nagy
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
299/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Karol Goldschmied
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
300/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubica Laščiaková
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
301/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alexandra Schickerleová
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
302/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dušan Šuľaj
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
272/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Trúchla
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
273/UNB/2023
361,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslava Kováč
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
274/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Sroka Marian
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
275/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vira Munchak
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
276/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslava Guzma
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
277/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Szeidemanová
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
278/UNB/2023
315,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava Simona Chovancová
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
279/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dezider Bartáloš
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
280/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Richard Crman
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
281/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Siváková
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
282/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Oľga Veszprémiová
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
283/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Attila Szalay
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
284/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Ďurove
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
285/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tetiana Kurta
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
286/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dana Sluková