Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
260/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Martina Šandalová
29. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
261/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Bouchentouf
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
276/UNB/2024
193 200,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
225/UNB/2024
20 001,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bringfood s.r.o.
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
228/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Pavol Barborík
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
227/UNB/2024
361,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Kerekešová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
226/UNB/2024
361,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Janáčová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
229/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Jozef Graňák
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
249/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Buciová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
248/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Slamová Lucia
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
247/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zlatka Tarabková
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
246/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Kralovičová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
245/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Herák
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
244/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomíra Jurčová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
243/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Ficuová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
242/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomír Križankovič
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
241/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Mitanová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
240/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Wolf Rastislav
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
239/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jarmila Reichman
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
238/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Július Horváth