Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
223/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Zamborská
16. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
267/UNB/2023
5 985 408,00 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
268/UNB/2023
3 862 319,98 € MEDITRADE spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
201/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Horváthová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
180/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Herák
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
181/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Grznár
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
182/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Šomdiová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
183/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Katarína Benediková
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
184/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Katarína Šomodiová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
185/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Svetlana Krupska
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
186/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Buciová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
187/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Nina Šimnová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
188/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Lucia Slamová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
189/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Križanová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
190/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Polušinová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
191/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Michal Hubinský
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
192/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Štefan Tužinčin
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
193/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Verona Križanová Molnárová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
194/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jakub Malota
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
195/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lukáš Kohl