Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
627/UNB/2023
100,00 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora Univerzitná nemocnica Bratislava
14. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
642/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Hlozeková
13. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
640/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Jasmína Kostolanská
13. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
641/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lenka Olajcová
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
636/UNB/2023
1 974,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
637/UNB/2023
1 974,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
638/UNB/2023
1 411,05 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
639/UNB/2023
1 411,05 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited
11. September 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
633/UNB/2023
37 967,00 € FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. September 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
630/UNB/2023
1 116 392,20 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. September 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
631/UNB/2023
2 114 681,80 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. September 2023
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
632/UNB/2023
2 339 287,72 € AGB ekoservis s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
629/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Lanska
7. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
628/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Simona Grancová
6. September 2023
Zmluva o dielo
623/UNB/2023
109 503,02 € DC INTELLIGENCE, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
624/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Zuzana Laščeková
6. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
625/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dana Kováčová
6. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
626/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Ivana Polakovičová
5. September 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
618/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martina Ivaničová
5. September 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
619/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Plachteková