Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
247/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zlatka Tarabková
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
246/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Kralovičová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
245/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Herák
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
244/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomíra Jurčová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
243/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Ficuová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
242/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomír Križankovič
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
241/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Mitanová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
240/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Wolf Rastislav
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
239/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jarmila Reichman
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
238/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Július Horváth
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
237/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Elena Gettová
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
236/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zoltán Érsek
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
235/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Jurkovič
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
234/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Ján Mráz
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
233/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Buzma Jaroslav
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
232/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Šulková Erika
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
231/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Gavalirová Katarína
26. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
230/UNB/2024
248,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bukna Dušan
25. Apríl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 12.09.2022
224/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dallmayr Vending & Office k.s.
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
202/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Michaela Bečanová