Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
196/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozefína Štaffenová
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
197/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Roman Križan
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
198/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslav Gigac
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
199/UNB/2023
112,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava Inna Vasylenko
15. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
200/UNB/2023
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tomáš Truben
12. Máj 2023
Poistná zmluva č. 2408933660
179/UNB/2023
457,08 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzitná nemocnica Bratislava
11. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
178/UNB/2023
6 697,42 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
10. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb Obstaranie služieb znalca za účelom ocenenia nehnuteľností
177/UNB/2023
11 800,00 € Ing. Michaela Díderová Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
167/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Peter Hudák
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
168/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Margita Otrubčáková
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
169/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Pitoňáková
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
170/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Sventeková
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
171/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Július Horváth
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
172/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Larysa Dubova
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
173/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Šviheľová
5. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
108/UNB/2023
46 145,63 € MR Diagnostic s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
157/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Klčo
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
158/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Ficuová
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
159/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Kralovičová
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
160/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Rastislav Wolf