Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 415/2019
443/UNB/2019
104 185 851,82 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
8. Január 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 346/2018
414/UNB/2018
76 844 772,50 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 202/2020
530/UNB/2019
41 140 340,19 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Jún 2021
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/21/06/07 uzatvorená podľa ust. § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)
171/UNB/2021
Doplnená
33 059 379,92 € Univerzitná nemocnica Bratislava BFF Central Europe s.r.o.
26. Jún 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve o poskytovaní upratovacích a dezinfekčných služieb (219/UNB/2019)
D96/UNB/2023
29 368 966,46 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26. Jún 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní upratovacích a dezinfekčných služieb
219/UNB/2019
Doplnená
26 699 062,46 € Univerzitná nemocnica Bratislava ČaSS, spol. s r.o.
2. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z-302021AYY1-936/2021
153/UNB/2021
Doplnená
18 544 225,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
18. Marec 2020
Dohoda o odpustení dlhu č. 185/2020
126/UNB/2020
15 635 299,83 € Debitum, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Október 2011
Dohoda č. 10/17/28
617/UNB/2011
6 926 155,79 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Január 2017
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/16/12/16 uzatvorená podľa § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
7/UNB/2017
6 715 015,95 € Magellan Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
267/UNB/2023
5 985 408,00 € TIMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Október 2011
Dohoda č. 32/64/28
618/UNB/2011
5 652 668,63 € Johnson & Johnson, s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Júl 2019
Koncesná zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za účelom realizácie projektu „Koncesia na naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanic
261/UNB/2019
5 460 000,00 € MedicWaste s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
6. August 2018
Čiastková kúpna zmluva
226/UNB/2018
5 403 828,14 € Artspect spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Október 2011
Dohoda č. 58/58/28
591/UNB/2011
4 566 225,11 € ZSE Energia a. s. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. August 2018
Dohoda o uznaní záväzku č. D/2017/01/16 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
250/UNB/2018
4 281 728,70 € Univerzitná nemocnica Bratislava BFF Central Europe s.r.o.
4. Január 2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/18/11/12
413/UNB/2018
3 885 738,35 € BFF Central Europe s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
268/UNB/2023
3 862 319,98 € MEDITRADE spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. November 2012
Rámcová kúpna zmluva uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
607/UNB/2012
Doplnená
3 808 000,00 € Medleader, spol. s r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Január 2019
Dohoda o uznaní záväzku č. D/99/18/11/11
412/UNB/2018
3 701 852,24 € BFF Central Europe s. r. o. Univerzitná nemocnica Bratislava