Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
349/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Bodnárová
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
350/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tetiana Kurta
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
351/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Vasylenko
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
352/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nebojša Mijailovič
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
353/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Paló František Adam
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
354/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iryna Berber
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
355/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Horanska
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
356/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lukáš Kohl
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
357/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Daniela Ďurove
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
358/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Ondrusová
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
359/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Bujnová
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
360/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Husam Alqatrawi
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
362/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava PRACTICUS, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
363/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava ProDenta s.r.o.
20. Máj 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
361/UNB/2024
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Družstvo lekárov Záporožská
17. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
342/UNB/2024
15 600,00 € Jana Zbudilová Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
344/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava NOVAPHARM, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o uvoľnení odborného lekára uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
346/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
340/UNB/2024
9 991,67 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, číslo zmluvy: 122399487
338/UNB/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava