Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
262/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Peter Odlevák
18. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
263/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matúš Nuhliček
18. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
264/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrej Birkuš
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
224/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Petra Závodná
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
225/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslav Cicko
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
226/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Xénia Schickhoferová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
227/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Blattnerová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
228/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Oľga Forgáčová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
229/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Janka Hučalová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
230/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Ján Mráz
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
231/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zuzana Behúlová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
232/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Števárová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
233/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matúš Píš
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
234/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marek Franek
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
235/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Martincová
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
236/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Evžen Kopecký
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
237/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslav Štaffen
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
238/UNB/2023
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iryna Ryzhkova
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
239/UNB/2023
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Sameera Paigham
17. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
240/UNB/2023
197,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Simona Pavlíková