Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva na poskytovanie služieb (Pranie nemocničnej bielizne a dezinfekcia lôžkovín)
332/UNB/2024
1 048 083,98 € Lavaton s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Jún 2024
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
435/UNB/2024
146 689,20 € PYROBATYS Bratislava, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
20. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zo dňa 17.05.2024
442/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nataliia Verona
19. Jún 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zo dňa 17.05.2024
441/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Erika Balogová
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
436/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dariusz Matowski
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
437/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomír Johan
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
438/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Moravská
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
439/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Lucia Konkolyiová
18. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
440/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Žaneta Sárköziová
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
432/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Zuzana Galovičová
14. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
433/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava clinica orthopedica, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
427/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava DENT SK, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke služieb CANISTERAPIA
428/UNB/2024
50,00 € Mgr. Denisa Tišliarov Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
430/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava MEDIAMBULANCIA s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
431/UNB/2024
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
7. Jún 2024
Dohoda o skončení zmluvy o ubytovaní zo dňa 15.11.2023 (k zmluve 771/UNB/2023)
424/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Kissová
6. Jún 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
407/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Erika Balogová
6. Jún 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
408/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tomáš Rašman
6. Jún 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
409/UNB/2024
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Oľga Forgáčová
6. Jún 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
410/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tibor Ježík