Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
4/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ficzu Gabriel
15. Január 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
5/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vozniuk Tetiana
12. Január 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
2/UNB/2024
1 511,09 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
828/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Michaela Luknárová
12. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
829/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Iveta Paulišincová
12. Január 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
830/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Kristína Vadóczová
11. Január 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
827/UNB/2023
1 330,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Novartis Slovakia s.r.o.
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci
826/UNB/2023
11 385,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
1/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava NU CLINIC s.r.o.
9. Január 2024
Darovacia zmluva
825/UNB/2023
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Január 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 918/2023
807/UNB/2023
3 112,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Bratislava
5. Január 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
824/UNB/2023
9 285,48 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
791/UNB/2023
71 357,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava STAVBAMAX s.r.o.
2. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
792/UNB/2023
31 930,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava M GROUP, a.s.
5. Október 2023
Smlouva na rok 2024 uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
668/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava SEKK spol. s r.o.
5. Október 2023
Zmluva pre rok 2024 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
669/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Peter Kuzmišin – ManaCon
29. December 2023
Zmluva č. WinLSS/SZ/1359-62/2024 – Servisná zmluva
816/UNB/2023
7 736,00 € Počítače a programovanie, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29. December 2023
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností
820/UNB/2023
0,00 € Počítače a programovanie, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
29. December 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
817/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Národný onkologický ústav
29. December 2023
Čiastková poistná zmluva poistenia hnuteľného majetku č. 1009901712
822/UNB/2023
75 405,41 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzitná nemocnica Bratislava