Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
379/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Verona Križanová Molnárová
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
380/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Ana Sandu
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
381/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Lucia Bucová
28. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
382/UNB/2024
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lucia Kamenská
27. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
370/UNB/2024
7 305,00 € Ing. Veronika Šimková Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Máj 2024
Zmluva o klinickom skúšaní, Protokol: M24-305
371/UNB/2024
1 338,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava AbbVie s.r.o.
27. Máj 2024
Zmluva o klinickom skúšaní, Protokol: M23-716
372/UNB/2024
2 582,70 € Univerzitná nemocnica Bratislava AbbVie s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
343/UNB/2024
30 571,19 € Univerzitná nemocnica Bratislava Medirex, a.s.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
368/UNB/2024
8 800,00 € Ľubomír Bém Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
369/UNB/2024
3 900,00 € Ľubomír Bém Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 341/UNB/2024 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
341/UNB/2024
101 323,20 € Trend Hygiena, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 11 a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
364/UNB/2024
51 500,00 € Ing. Peter Nachmazov Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
365/UNB/2024
2 428,09 € Univerzitná nemocnica Bratislava I.ženská s.r.o.
23. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení...
339/UNB/2024
92 354,80 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
347/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Višváderová
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
348/UNB/2024
277,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Miroslav Kolčár
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
349/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Bodnárová
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
350/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tetiana Kurta
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
351/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Vasylenko
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
352/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nebojša Mijailovič