Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vecí, práv a záväzkov
306/UNB/2023
0,00 € ZIPP-S, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
26. Máj 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
307/UNB/2023
1 764,64 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Máj 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
304/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava BlueSky Immunotherapies GmbH
25. Máj 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
305/UNB/2023
1 442,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava AstraZeneca AB, org. zložka
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
288/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubomír Johan
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
289/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lucia Sedliačiková
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
290/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Katarína Šuranyiová
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
291/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Bartoš
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
292/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Monika Orgoňová
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
293/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Korčeková
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
294/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Elizabeta Reljin
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
295/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Angela Nagyová
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
296/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Pavlíková
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
297/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivan Kuriačka
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
298/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radoslav Nagy
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
299/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Karol Goldschmied
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
300/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubica Laščiaková
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
301/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alexandra Schickerleová
23. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
302/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dušan Šuľaj
22. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
272/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Trúchla