Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
670/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Filipová Eva
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
671/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava SDM stomatologické centrum s.r.o.
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
658/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radka Tomovčíková
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
659/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alois Karpíšek
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
660/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Rusnák
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
661/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Lanžová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
662/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Meszárošová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
663/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vanesa Hausknechtová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
664/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Pavlína Barkociová
21. September 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
665/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lívia Muzslayová
21. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 27.10.2005 v znení dodatkov č.1 až 4
D119/UNB/2023
7,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Desátová s.r.o.
20. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
647/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava PhDr. Andrea Somogyiová
19. September 2023
Poistná zmluva č. 11-423697 poistenie majetku podnikateľských subjektov
645/UNB/2023
3 834,93 € Union poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. September 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
646/UNB/2023
8 138,51 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
7. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
627/UNB/2023
100,00 € Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora Univerzitná nemocnica Bratislava
14. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
642/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Hlozeková
13. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
640/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Jasmína Kostolanská
13. September 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
641/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lenka Olajcová
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
636/UNB/2023
1 974,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited
11. September 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
637/UNB/2023
1 974,90 € Univerzitná nemocnica Bratislava Syneos Health UK Limited