Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
153/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Szőke
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
154/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Tomek
2. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
141/UNB/2024
218,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská komora fyzioterapeutov
2. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 134/UNB/2024 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
134/UNB/2024
60 960,00 € MEDIST, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Apríl 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
142/UNB/2024
60 840,00 € Ledvák spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
28. Marec 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
112/UNB/2024
16 560,00 € JNL s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Marec 2024
Zmluva o prevode správy
136/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská republika, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
27. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
138/UNB/2024
18,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava neuropea, s.r.o.
27. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
139/UNB/2024
1 647,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Film location managers s.r.o.
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
113/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Krupskyi Denys
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
114/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Adamová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
115/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Katarína Šuranyiová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
116/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Dáša Harmatová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
117/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Emília Jankyová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
118/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Diana Tóthová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
119/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Samuel Šarkozi
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
120/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Viktóriya Holovachko
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
121/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Ďuriška
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
122/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Margita Soltészová
26. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
123/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Magdaléna Kúdeľová