Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
538/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martina Tomas
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
539/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renata Miková
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
540/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Gejza Bielik
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
541/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stella Pulmanová
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
542/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lucia Kosinová
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
543/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hanna Dochynets
9. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
531/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Földesová
9. August 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
550/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
8. August 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
509/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Worldwide Clinical Trials Limited
8. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
548/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Edit Vangel
8. August 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
549/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Diana Oravcová
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
510/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lucia Konkolyiová
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
511/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Šlahorová Iveta
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
512/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava František Paló
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
513/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Patrik Sluka
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
514/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dana Ciglanová
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
515/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava František Borovička
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
516/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lýdia Janáčová
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
517/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Szekeres Emoke
7. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
518/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kaminská Božena