Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
453/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Juraj Pobijak
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
454/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristián Suchomel
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
455/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Lucia Bucová
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
456/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Terézia Rusnáková
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
457/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Lukáč
25. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
458/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslav Mrva
25. Júl 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu zo dňa 30.12.2009
D100/UNB/2023
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
436/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mariana Hrbíková
24. Júl 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
437/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava InterMedical Plus, s.r.o.
24. Júl 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
438/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava InterMedical Group, s.r.o.
24. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
441/UNB/2023
19 800,00 € ADM design spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Júl 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
439/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Acare, s.r.o.
24. Júl 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
440/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ELU Medical s.r.o.
21. Júl 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu č. 44/2023 uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
435/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava TIMED, s.r.o.
20. Júl 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov...
431/UNB/2023
118 004,16 € PP Electric spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Júl 2023
Dodatok č. 27 č. VeVZLM-EL12/2-4-37/2023 k Zmluve č. ÚHL RK–35/4 o výkone odbornej zdravotníckej praxe profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, príslušníkov Úradu hlavného lekára
D101/UNB/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Júl 2023
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 – 630 Občianskeho zákonníka
430/UNB/2023
0,00 € Kaufland Slovenská republika v.o.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18. Júl 2023
Poistná zmluva č. 11-423573 poistenie majetku podnikateľských subjektov
425/UNB/2023
1 922,32 € Union poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
18. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
427/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Reingraberová
18. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
428/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Róbert Sukup