Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
128/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava František Galovič
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
129/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslav Cicko
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
130/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marta Hudáková
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
131/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Trúchla
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
132/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Olena Pustovoitenko
26. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
133/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubica Horná
26. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1700/BA/2008
D19/UNB/2024
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
22. Marec 2024
Zmluva o nájme pozemkov
111/UNB/2024
Doplnená
125,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava BRAIN DEVELOPMENT s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
110/UNB/2024
44 408,12 € Univerzitná nemocnica Bratislava ORTOPROplus, spol. s r.o.
20. Marec 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 20.09.2022
107/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dallmayr Vending & Office k.s.
20. Marec 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
108/UNB/2024
2 666,88 € Univerzitná nemocnica Bratislava Roche Slovensko, s.r.o.
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
93/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Roman Veselý
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
94/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Júlia Gašparová
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
95/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ľubica Laščiaková
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
96/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Monika Holková
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
97/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Repko
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
98/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivan Kindja
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
99/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Macová
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
100/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Štefan Majnek
19. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
101/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Soňa Triskalová