Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
78/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Lazarov
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
79/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Polušinová
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
80/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Križanová
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
81/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tomáš Semanco
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
82/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vlasta Dudašová
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
83/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Beáta Stupavská
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
84/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Sejka Milan
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
85/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Ján Volentier
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
86/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Myhaly Andras
11. Marec 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
87/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zachar Štefan
8. Marec 2024
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní...
71/UNB/2024
Doplnená
116 083,00 € FBT Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
845/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Marianna Máleková
8. Marec 2024
Zmluva o klinickom skúšaní, Protokol: M23-698
75/UNB/2024
2 680,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava AbbVie s.r.o.
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
59/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alžbeta Stančeková
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
60/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nikola Dychová
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
61/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Horínková
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
62/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stanislav Duboci
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
63/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dušan Krnáč
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
64/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Eva Hložeková
6. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
65/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Denis Kincel