Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
429/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Daniela Ďurove
14. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
424/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Krisztina Hurtonyová
13. Júl 2023
Dodatok č. 26 č. VeVZLM-EL12/2-4-35/2023 k Zmluve č. ÚHL RK–35/4 o výkone odbornej zdravotníckej praxe profesionálnych vojakov ustanovených do funkcií vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, príslušníkov Úradu hlavného lekára
D97/UNB/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok Univerzitná nemocnica Bratislava
13. Júl 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
423/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava KMI medical s.r.o.
12. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
417/UNB/2023
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Daniel Posypanka
12. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
418/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iryna Berber
12. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
419/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jaroslava Kováč
12. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
420/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Elena Gettová
12. Júl 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
421/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jarmila Fabianová
12. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
422/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava AstraZeneca AB, org. zložka
10. Júl 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
415/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Monika Prekopová
10. Júl 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
416/UNB/2023
3 155,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava PPD Investigator Services LLC.
6. Júl 2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
412/UNB/2023
0,00 € ProAgency, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Júl 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení
410/UNB/2023
4 561,19 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
399/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivana Dychová
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
400/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Nápoká
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
401/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Dupaková
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
402/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Holevová
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
403/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Maroš Dorkin
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
404/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Patrik Sluka