Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
365/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Contera Pharma A/S
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
379/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Junková
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
380/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Rita Némethová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
381/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Ivana Makanová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
382/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Strmeňová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
383/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Bodnárová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
384/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alina Shekmar
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
386/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Šarközi
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
387/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radmila Scholtzová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
388/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Žaneta Sárköziová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
389/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Chudivaniová Kristína
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
390/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Huláková Marcela
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
391/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zdenka Ďurdíková
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
392/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dagmar Danková
26. Jún 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve o poskytovaní upratovacích a dezinfekčných služieb (219/UNB/2019)
D96/UNB/2023
29 368 966,46 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
377/UNB/2023
783,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava TV LUX s.r.o.
23. Jún 2023
Zmluva o následnej zdravotnej starostlivosti
378/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hipcentrum s.r.o.
21. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
369/UNB/2023
1 323,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Film location managers s.r.o.
22. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
370/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Beáta Gyalogová
22. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
371/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Terézia Závorková