Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
191/UNB/2024
214,30 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivona Handanovičová
12. Apríl 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
162/UNB/2024
1 058,97 € Univerzitná nemocnica Bratislava PSI CRO Slovakia s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
172/UNB/2024
2 000,25 € Univerzitná nemocnica Bratislava Spolupracovali, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/UNB/2024
428 945,07 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
171/UNB/2024
750,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Agentúra KAMI
8. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
161/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Bočová
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
163/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Blattnerová
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
164/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Daria Fisina
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
165/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Grznár
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
166/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lucia Sedliačiková
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
167/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Dominika Cipíková
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
168/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Kristína Barátová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (Brúsenie, opravy a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov)
170/UNB/2024
0,00 € Bohuš Pakan – jnr. SERVIS NÁSTROJOV Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
157/UNB/2024
Doplnená
66,67 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
159/UNB/2024
9 800,00 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
158/UNB/2024
9 554,90 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
160/UNB/2024
85 636,90 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
143/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Silvia Andrássyová
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
144/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marcel Andrássy
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
145/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Mangel