Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
406/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vozniuk Tetiana
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
407/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Volodymyr Vozniuk
3. Júl 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
408/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Zuzana Mitanová
29. Jún 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA UNB
397/UNB/2023
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri UNB Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava
28. Jún 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke medziskladu
394/UNB/2023
250,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o klinickom skúšaní
365/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Contera Pharma A/S
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
379/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Junková
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
380/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Rita Némethová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
381/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Ivana Makanová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
382/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Klaudia Strmeňová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
383/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Bodnárová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
384/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alina Shekmar
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
386/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Šarközi
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
387/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Radmila Scholtzová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
388/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Žaneta Sárköziová
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
389/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Chudivaniová Kristína
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
390/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Huláková Marcela
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
391/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Zdenka Ďurdíková
27. Jún 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
392/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dagmar Danková
26. Jún 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve o poskytovaní upratovacích a dezinfekčných služieb (219/UNB/2019)
D96/UNB/2023
29 368 966,46 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava