Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
168/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Kristína Barátová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb (Brúsenie, opravy a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov)
170/UNB/2024
0,00 € Bohuš Pakan – jnr. SERVIS NÁSTROJOV Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
157/UNB/2024
Doplnená
66,67 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
159/UNB/2024
9 800,00 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
158/UNB/2024
9 554,90 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Apríl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
160/UNB/2024
85 636,90 € Národná transfúzna služba SR Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
143/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Silvia Andrássyová
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
144/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Marcel Andrássy
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
145/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Mangel
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
146/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Pitoňáková
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
147/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Matúš Píš
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
148/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Klčo
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
149/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Viktoriia Linevych
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
150/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Denis Šovčík
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
151/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Pavol Sekereš
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
152/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Yuliia Klubenko
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
153/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Szőke
3. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
154/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Tomek
2. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
141/UNB/2024
218,80 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská komora fyzioterapeutov
2. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 134/UNB/2024 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
134/UNB/2024
60 960,00 € MEDIST, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava