Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
178/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivan Kuriačka
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
179/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Hrabovská
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
180/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Tomáš Guzman
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
181/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Nápoká
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
182/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Požgaiová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
183/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Margita Otrubčáková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
184/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alexandra Schickerleová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
185/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Šofranková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
186/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Lencésová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
187/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lukáš Pilek
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
188/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ernest Toráč
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
189/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Michal Današ
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
190/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Fizoľová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
191/UNB/2024
214,30 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivona Handanovičová
12. Apríl 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
162/UNB/2024
1 058,97 € Univerzitná nemocnica Bratislava PSI CRO Slovakia s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
172/UNB/2024
2 000,25 € Univerzitná nemocnica Bratislava Spolupracovali, s.r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/UNB/2024
428 945,07 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
171/UNB/2024
750,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Agentúra KAMI
8. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
161/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Bočová
8. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
163/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Blattnerová