Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
577/UNB/2023
207 592,48 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
578/UNB/2023
37 062,86 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
579/UNB/2023
19 068,74 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
580/UNB/2023
52 728,00 € Askin & Co., spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
581/UNB/2023
194 665,86 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. August 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
582/UNB/2023
Doplnená
290 397,17 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
564/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ingrid Moravitzová
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
565/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Ana Sandu
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
566/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivetta Horňáková
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
567/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Magdaléna Farkašová
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
568/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Viera Mračnová
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
569/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Bendová
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
570/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Daniel Mikula
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
571/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dana Cintulová
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
572/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Vozáriková
16. August 2023
Poistná zmluva č. 11-423619 poistenie majetku podnikateľských subjektov
573/UNB/2023
174 600,00 € Union poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. August 2023
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
575/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
15. August 2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov...
563/UNB/2023
0,00 € MARIKOVIČ ROBERT Univerzitná nemocnica Bratislava
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
554/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martina Putíková
14. August 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
555/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Dóra Molnárová