Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
173/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Šviheľová
5. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
108/UNB/2023
46 145,63 € MR Diagnostic s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
157/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anton Klčo
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
158/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Ficuová
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
159/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alena Kralovičová
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
160/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Rastislav Wolf
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
161/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Repko
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
162/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Silvia Tancíková
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
163/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Benedikt Bodó
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
164/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Lakatosová
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
165/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Csapáková
4. Máj 2023
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
166/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jozef Jurkovič
4. Máj 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
119/UNB/2023
810 300,00 € ULTRAMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
4. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
174/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Edina Vímiová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
120/UNB/2023
361,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Kerekešová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
121/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ján Ďuriška
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
122/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Hrabovská
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
123/UNB/2023
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Kristína Barátová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
124/UNB/2023
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Barbora Roubalová
3. Máj 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
125/UNB/2023
214,30 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivona Handanovičová