Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
344/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava NOVAPHARM, s.r.o.
17. Máj 2024
Zmluva o uvoľnení odborného lekára uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
346/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Máj 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
340/UNB/2024
9 991,67 € ČaSS, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, číslo zmluvy: 122399487
338/UNB/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
14. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 315/UNB/2024 uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
315/UNB/2024
24 480,00 € Áčko a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
320/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Helena Fazekašová
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
321/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Barbora Roubalová
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
322/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Rohaľová
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
323/UNB/2024ý
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Milan Obradovič
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
324/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ema Krížová
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
325/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Miroslava Bošáková
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
326/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Tarcsiová
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
327/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vialichka Kiryl
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
328/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Katarína Csapáková
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
329/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Sventeková
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
330/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Tibor Skala
14. Máj 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
331/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hanna Dochynets
14. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 88 0334 23 00
335/UNB/2024
154 887,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
13. Máj 2024
Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
319/UNB/2024
1 008,94 € Univerzitná nemocnica Bratislava Stanislav Baklanov
13. Máj 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
287/UNB/2024
136 344,00 € Unique Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava