Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
194/UNB/2024
136 019,96 € Univerzitná nemocnica Bratislava synlab slovakia s.r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
173/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. Valachovič Miroslav
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
174/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Oľga Veszprémiová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
175/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Borsíková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
176/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Veronika Danišová
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
193/UNB/2024
67 487,89 € Univerzitná nemocnica Bratislava D&S catering spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
177/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ing. František Kredatus
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
178/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ivan Kuriačka
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
179/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Andrea Hrabovská
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
180/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Tomáš Guzman
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
181/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Nápoká
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
182/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Andrea Požgaiová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
183/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Margita Otrubčáková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
184/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Alexandra Schickerleová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
185/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Eva Šofranková
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
186/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Lencésová
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
187/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Lukáš Pilek
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
188/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ernest Toráč
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
189/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Michal Današ
15. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
190/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mária Fizoľová