Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
77/UNB/2023
34 176,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ASO VENDING s.r.o.
22. Marec 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
78/UNB/2023
50,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Asztalosová
22. Marec 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
79/UNB/2023
50,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martina Putíková
22. Marec 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
80/UNB/2023
50,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Filip Sninčák
17. Marec 2023
Kúpna zmluva
62/UNB/2023
13 489,54 € DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
75/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
67/UNB/2023
719 280,00 € Media Comp. s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
16. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/UNB/2023
4 080,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
16. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
70/UNB/2023
16 288,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ASO VENDING s.r.o.
16. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
71/UNB/2023
20 360,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava ASO VENDING s.r.o.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/UNB/2019 zo dňa 18.03.2019
D53/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Privátna zubná ambulancia MUDr. Soňa Šegulová
16. Marec 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 80/UNB/2020 zo dňa 07.02.2020
D56/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava FMC-dialyzačné služby s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
64/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bayer, spol. s r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
65/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bayer, spol. s r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
66/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bayer, spol. s r.o.
15. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o klinickom skúšaní, protokol č. NN6535-4725 (435/UNB/2021)
D63/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
15. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o klinickom skúšaní, protokol č. NN6535-4730 (436/UNB/2021)
D64/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
15. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
68/UNB/2023
1 565,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava A-medi management, s.r.o.
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.02.2002
D54/UNB/2023
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Organizačná zložka: Veterinárny a potravinový ústav
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.02.2002
D55/UNB/2023
2,76 € Univerzitná nemocnica Bratislava Národný onkologický ústav