Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva na poskytovanie služieb (Pranie nemocničnej bielizne a dezinfekcia lôžkovín)
332/UNB/2024
1 048 083,98 € Lavaton s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 500/UNB/2024 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
500/UNB/2024
54 418,00 € PP Catering spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 501/UNB/2024 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
501/UNB/2024
107 235,26 € PP Catering spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
17. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zo dňa 30.04.2024
497/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Danka Michalivová
17. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zo dňa 18.06.2024
496/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ema Duga
17. Júl 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zo dňa 19.03.2024
498/UNB/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Daša Harmatová
16. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
493/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Horňáková
16. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
494/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Magdaléna Farkašová
16. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 495/UNB/2024 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
495/UNB/2024
17 340,00 € FB Building s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
15. Júl 2024
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/UNB/2024
9 360,55 € ELMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
491/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Juliana Jakabčinová
10. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
490/UNB/2024
5 744,34 € Univerzitná nemocnica Bratislava MUDr. Peter Osuský
9. Júl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpiso
486/UNB/2024
9 261,40 € Medirex, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
9. Júl 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 580 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpiso
487/UNB/2024
3 261,68 € Medisanum s.ro. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 475/UNB/2024 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnnika v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
475/UNB/2024
126 780,00 € JNL s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
8. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
477/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava DENTISSA, s.r.o.
8. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
478/UNB/2024
2,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava PROCLEFT s.r.o.
8. Júl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
479/UNB/2024
180,50 € Univerzitná nemocnica Bratislava František Borovička
8. Júl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
480/UNB/2024
84,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava Vladimír Breznický
8. Júl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
481/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Grundza