Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
2023/0054
11 160,00 € Mesto Púchov Trenčiansky samosprávny kraj
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
2022/0055
15 840,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
2023/0056
30 240,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Január 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2022/0872 o účasti v projekte s názvom ,,Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/0872-1
0,00 € Tomáš Filkorn Trenčiansky samosprávny kraj
2. Január 2023
Dohoda č. 2022/1282 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1282
1 050,00 € Ján Slaniniak Trenčiansky samosprávny kraj
6. December 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 61/2014/T
2020/0442-2
0,00 € DCa THERM, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Poistná zmluva - Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
2022/1250
488 322,08 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/1277
1 440,00 € Eduard Bocko B&B service´s Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2022/1278
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o propagácii
2022/1279
1 000,00 € Obec Kamenec pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2022/0667 o poskytnutí dotácie
2022/0667-1
0,00 € KAMARÁDI Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001209
2022/1270
33 194,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1271
132 776,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1272
331 940,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001210
2022/1273
82 985,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1274
79 665,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001208
2022/1275
19 916,40 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2004/0022-20
178 680,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 21 k Zmluve o pripojení č. 0120040984
2004/0022-21
100 874,40 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 22 k Zmluve o pripojení č. 0120040984
2004/0022-22
35 553,60 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj