Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru
2022/0997-1
37 618,80 € DAQE Slovakia s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/1195
2 522,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
22. November 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností
2023/1401
0,00 € Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluva o dielo 2022/0898
2022/0898-5
5 061 470,93 € EUROVIA SK, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
20. November 2023
Zmluva o dielo
2023/1361
204 566,20 € MV staving, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
15. November 2023
Zmluva č. 2023/0766 o poskytnutí dotácie
2023/0766
400,00 € Katarína Drábiková Trenčiansky samosprávny kraj
15. November 2023
Zmluva č. 2023/0706 o poskytnutí dotácie
2023/0706
800,00 € Športový klub REHAFIT o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
15. November 2023
Zmluva č. 2023/0449 o poskytnutí dotácie
2023/0449
400,00 € ENDO-EW s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0784 o poskytnutí dotácie
2023/0784-1
1 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Lubina Trenčiansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dohoda o ukončení platnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
2023/1260
0,00 € Si.To.Ro. s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 581/2014
2014/0395-6
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
13. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb
2022/0049-4
6 588 928,34 € ICZ Slovakia a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
13. November 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2023/0132
2023/1258
0,00 € ICZ Slovakia a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2023
Zmluva č. 2023/0646 o poskytnutí dotácie
2023/0646
800,00 € JUCHO s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2023
Zmluva č. 2023/0595 o poskytnutí dotácie
2023/0595
1 000,00 € Obec Streženice Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2023/0936
2023/0936-1
2 200,00 € FIGHT CLUB PÚCHOV Trenčiansky samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o propagácii
2023/1256
1 000,00 € Krajská organizácia DPO SR Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
8. November 2023
Dohoda o urovnaní sporných nárokov
2023/1257
164 376,29 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva o dielo
2023/1254
58 800,00 € Ing. arch. Martin Baloga, PhD. Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 2023/0714 o poskytnutí dotácie
2023/0714
500,00 € Občianske združenie Klobušice Trenčiansky samosprávny kraj