Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu pre kalendárny rok 2023
2016/0483-1
0,00 € Matica slovenská Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2015/0090-4
0,00 € Štátna školská inšpekcia Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2014/0410-2
0,00 € JUDr. Jana Blahová Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2015/0114-3
0,00 € Pamiatkový úrad SR Trenčiansky samosprávny kraj
21. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2013_0184-2
1 179,66 € Krajská rada Združenia podnikateľov Slovenska Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
21. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2012/0146-1
1 082,88 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
21. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2018/0741-1
2 030,40 € Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčiansky samosprávny kraj
21. Február 2023
Oznámenie o úprave výšky nájmu
2016/0117-5
5 806,94 € A | K | J | K s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2023/0108
2023/0108-1
0,00 € Slovenský paralympijský výbor Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2015/0411-3
2015/0411-3
145,83 € Trenčín región, krajská organizácia cestovného ruchu Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 2015/0478 zo dňa 28.10.2015
2015/0478-2
388,32 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. P. Jilemnického 24, Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2018/0317 zo dňa 18.05.2018
2018/0317-1
782,30 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o propagácii
2023/0185
5 000,00 € SPORTMEDIA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0186
2023/0186
2 000,00 € Silnejší slabším o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0187
1 970,00 € CPR Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0188
2 000,00 € ŽiTo v SÝPKE (52090213); 731 Moravské Lieskové Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0189
1 164,90 € Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0190
1 475,00 € LEADECO s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o propagácii
2023/0192
3 000,00 € SLOVENKA, občianske združenie Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0193
2023/0193
2 000,00 € Materská škola, Mníchova Lehota 188 Trenčiansky samosprávny kraj