Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0257
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva na vykonávanie pravidelných servisných prehliadok a opráv vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
2023/1470
5 658,00 € Air-Klim s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2023
Kúpna zmluva
2023/1473
5 160,00 € Habilis Steel spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o dielo
2023/1474
0,00 € Global Raymac Surveys lne. Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2023/1194
2023/1194
66,00 € Aleš Viršinský a Jana Viršinská Palatinusová Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o propagácií č. 2023/1191
2023/1191-1
0,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Trenčiansky samosprávny kraj
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1161
2022/1161-3
5 751 511,74 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1176
2022/1176-2
3 718 727,63 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva na poskytovanie služieb produktovej podpory, technickej podpory a metodickej podpory pre SW riešenie e-spis
2023/1469
19 872,00 € ICZ Slovakia a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0456 o poskytnutí dotácie
2023/0456-1
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bohunice Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1161
2022/1161-2
5 327 790,78 € COLAS Slovakia, a s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o propagácii
2023/1471
700,00 € Obec Ďurďové Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 2023/1176
2023/1176
0,00 € Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Trenčiansky samosprávny kraj
4. December 2023
Zmluva o propagácii
2023/1468
2 000,00 € Svätý Vendelín Trenčiansky samosprávny kraj
1. December 2023
Zmluva o dielo
2023/1416
6 340,00 € Artum Studio s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. December 2023
Príkazná zmluva
2023/1417
1 500,00 € Jarmila Lajčáková-Hargašová Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
DOHODA č. 2023/1262 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1262
1 500,00 € Adámik Vladimír Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
DOHODA č. 2023/1263 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1263
1 500,00 € Badáň Andrej, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
DOHODA č. 2023/1264 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1264
1 500,00 € Belaň Miroslav Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
DOHODA č. 2023/1265 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1265
1 500,00 € Bereš Vladimír Trenčiansky samosprávny kraj