Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0257
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2024
ZMLUVA č. 2024/0006 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
2024/0006
46 936,56 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0536 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu v rámci programu Erasmus+
2024/0536
8 100,00 € Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/0622
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0535 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu „V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12320037"
2024/0535
1 800,00 € Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva číslo 2024/0518
2024/0518
1 400,00 € lng. Ján Barták, Jana Bartáková Trenčiansky samosprávny kraj
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy
2024/0620
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/0549
16 542,00 € Mgr. Darina Godálová - DAFE Trenčiansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/0550
148 473,60 € Mgr. Darina Godálová - DAFE Trenčiansky samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/0551
192 582,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Trenčiansky samosprávny kraj
7. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2023/1518 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2023/1518-1
0,00 € Hornáček Milan Trenčiansky samosprávny kraj
6. Máj 2024
Zmluva o propagácii
2024/0544
1 000,00 € Klub slovenských turistov TTS Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
6. Máj 2024
Zmluva o propagácii
2024/0545
5 000,00 € SPORTMEDIA, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Máj 2024
Rámcová zmluva o dodaní tovaru
2024/0547
18 235,55 € reklama BARTOŠ, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/0548
1,00 € Mesto Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2024/0486
2024/0486-1
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Zmluva o propagácii
2024/0539
7 900,00 € Nadačný fond Nové Česko Trenčiansky samosprávny kraj
30. Apríl 2024
Zámenná zmluva číslo 2024/0519
2024/0519
0,00 € Obec Trenčianska Turná Trenčiansky samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2024/0538
80 220,00 € REVISION s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2024/0441
1 832,80 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj