Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0007 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diet'a, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0007
35 204,40 € Zdenka Brániková Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0008 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diet'a, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0008
41 148,00 € NEDAX, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0009 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0009
18 288,00 € FUTURE n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0010 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0010
16 002,00 € SPORT SCHOOL, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0011 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0011
457,20 € Občianske združenie AMOS Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023-0012
3 162,36 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0013 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0013
6 907,26 € Rehoľa piaristov na Slovensku Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0014 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0014
3 328,80 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0015 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0015
5 658,96 € Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0006 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0006
32 262,32 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva o dielo
2023/0101
10 000,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. Január 2023
Zmluva o výpožičke
2023/0080
0,00 € Krajská organizácia DPO SR Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
ZMLUVA č. 2023/0002 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0002
16 687,80 € Kongregácia školských sestier de Notre Dame Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva č. 2023/0003 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0003
59 436,00 € SK Gastro, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
ZMLUVA č. 2023/0004 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0004
203 524,87 € Zdenka Melicheríková Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
ZMLUVA č. 2023/0005 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023
2023/0005
151 836,60 € TRIKOSTRAV, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Rámcová zmluva o vývoze triedeného odpadu
2023/0095
0,00 € F.M. RECYKLING s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2009/0270 o vývoze triedeného odpadu
2023/0096
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva o vývoze triedeného odpadu
2023/0097
0,00 € Marius Pedersen, a.s Trenčiansky samosprávny kraj
31. Január 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa
2023/0098
11 988,00 € IBR Consulting SK s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj