Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
DOHODA č. 2023/1384 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1384
1 500,00 € Kováč Milan Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/1170
2023/1170-1
579 000,00 € CADevelop, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/0134
2023/0134-1
5 631 402,43 € PORR s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o partnerstve
2023/1411
0,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1086
2022/1086-3
936 783,67 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 1 k č. Zmluve o dielo 2023/0099
2023/0099-1
4 011 083,10 € PORR s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Príkazná zmluva
2023/1412
400,00 € Mgr. Daniela Fišerová Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 2023/1241
2023/1241
7 500,00 € GAROP, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022/1087
2022/1087-3
1 590 531,06 € H B H, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Kúpna zmluva
2023/1413
28 414,26 € FORMICA spol. s r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva o propagácii
2023/1414
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Hoste Trenčiansky samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 2023/0480 o poskytnutí dotácie
2023/0480
800,00 € Obec Ráztočno Trenčiansky samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva č. 2023/0702 o poskytnutí dotácie
2023/0702
950,00 € Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva o propagácii
2023/1408
500,00 € Veterán klub Manín Trenčiansky samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva č. 2023/0377 o poskytnutí dotácie
2023/0377
800,00 € Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá Trenčiansky samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva
2023/1406
9 984,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2023/0276-3
8 819 202,36 € Skanska SK a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022-1059
2022/1059-3
15 878 579,06 € AVA·stav, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0511 o poskytnutí dotácie
2023/0511-1
450,00 € Špeciálna základná škola, Radlinského 1605/16, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
23. November 2023
Zmluva č. 2023/0793 o poskytnutí dotácie
2023/0793
800,00 € "Kraso Trenčín" Trenčiansky samosprávny kraj