Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0039 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0039
52 134,84 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0040 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0040
67 431,00 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0045 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálne služby
2023/0045
80 640,56 € Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0030 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0030
78 938,64 € LUNA, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0046 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0046
33 033,00 € DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0044 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0044
21 913,84 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o. (50808389); 646 Soblahov Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0029 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby
2023-0029
17 726,52 € Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0043 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0043
134 862,00 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0019
34 742,55 € Občianske združenie Čistá duša Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2009/0366-26
1 149 922,53 € SAD Trenčím a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0018 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0018
17 032,68 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0021 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0021
78 933,00 € Hospic Milosrdných sestier Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0025 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0025
17 032,68 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0017 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0017
34 065,36 € Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0033 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0033
46 013,40 € AUTIS Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0028 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0028
8 631,36 € Agentúra sociálnych služieb – ASS n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0041 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0041
40 399,32 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0042 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023-0042
31 833,36 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trenčiansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva na výkon odborného dohľadu projektanta
2023/0106
10 800,00 € Arch Konstrukt s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/0107
4 800,00 € Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA Trenčiansky samosprávny kraj