Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0257
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2024
ZMLUVA č. 2024/0006 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
2024/0006
46 936,56 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/1094
13 180,00 € INREST, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0556 o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2024/0556
800,00 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1095
2024/1095
2 500,00 € Obec Diviaky nad Nitricou Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0555 o poskytnutí účelových finančných prostriedkov
2024/0555
600,00 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux, Farská 5, Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1096
2024/1096
2 290,00 € Mesto Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 2024/1097
2024/1097
650,00 € Mesto Trenčianske Teplice Trenčiansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 2024/1098
2024/1098
2 500,00 € Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré Trenčiansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1090
2024/1090
2 500,00 € Obec Beckov Trenčiansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1091
2024/1091
1 699,00 € AZZP v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1092
2024/1092
2 305,00 € Hrad Beckov, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb
2023/1405-1
65 844,00 € ELLMAN, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb občasného stavebného dozoru č. 17/4/2023
2024/1088
0,00 € Juno s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
2015/0478-4
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 2024/1089
2024/1089
2 500,00 € Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
22. Máj 2024
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní služieb - VoiceOptik prístup do MPLS VPN
2004/0023-34
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
21. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2024/1086
0,00 € ui 42 spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva č. 2024/0536 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu v rámci programu Erasmus+
2024/0536
8 100,00 € Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2024/0622
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj