Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023/0123
24 780,00 € TransData s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služby (Interoperabilita pre dopravnú licenciu)
2023/0122
54 120,00 € TransData s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Kúpna zmluva číslo 2022/1124
2022/1124
9 272,57 € Železnice Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Zmluva na vykonávanie servisných služieb
2023/0124
1 142,40 € SEPOS, verejná obchodná spoločnosť Trenčiansky samosprávny kraj
13. Február 2023
Zmluva o dielo
2023/0125
5 591,21 € ENERGOMONT NITRA spol .s.r.o Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0023
8 443,98 € Denné Centrum Frézia Partizánske n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0038 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0038
99 396,96 € Alzheimercentrum Piešťany, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0037 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa finančných prostriedkov, ktoré zriadil alebo založil Banskobystrický samosprávny kraj
2023/0037
9 417,72 € Domov sociálnych služieb "HRABINY" Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0032 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0032
6 473,52 € SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0052 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0052
7 448,16 € Terézia, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
10. Február 2023
Zmluva č. 2023/0050 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0050
11 757,20 € Trnavska arcidiecezna charita (35602619); Ulica Hlavná 17/43 Trnava Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/ o spolufinancovaní projektu „Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-011/2022/S0IROPP03-302071BPW8 zo dňa 14.10.2022
2023/0119
9 180,43 € Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/ o spolufinancovaní projektu „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami" na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-040/2022/SOIROPP03-302071BPD1 zo dňa 13. 12. 2022
2023/0120
6 467,53 € Centrum tradičnej kultúry v Myjave Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0051 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0051
22 534,56 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0016 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0016
14 627,33 € ARCHA, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0020 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0020
18 374,93 € Občianske združenie Svätého Lazara Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
Zmluva č. 2023/0022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0022
26 880,00 € Centrum včasnej intervencie Žilina n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0026 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0026
18 405,36 € Modrá cesta – Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0047 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0047
6 001,20 € Hronov, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
9. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023-0024
17 032,68 € Drahuška a my ... Trenčiansky samosprávny kraj