Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0522
1,78 € Mária Tichá Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0523
1,78 € Ing. Juraj Mičura Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov
2024/0530
0,00 € ELLMAN, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0524
1,47 € Janka Mičurová Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0525
5 778,37 € SEZAM, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0526
953,50 € Sports & Training Centre, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0527
207,47 € SISI Land, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0528
32 880,00 € ADP service, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva o propagácii
2024/0521
4 000,00 € Krajská organizácia DPO SR Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
2023/1411-1
0,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
11. Apríl 2024
Zámenná zmluva
2024/0428
0,00 € Mesto Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/0520
31 766,40 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Zmluva o propagácii
2024/0516
2 500,00 € „Vrchárska koruna Trenčianska“ Trenčiansky samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 581/2014
2014/0395-7
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
2022/0275-5
2 725 591,63 € SOAR sk, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k DOHODE č. 2023/1344 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2023/1344-1
0,00 € Pilka Ján Trenčiansky samosprávny kraj
4. Apríl 2024
Oznámenie o zmene vlastníckych práv
2024/0451-1
753,93 € MATRIX - nový život, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 2024/0512
2024/0512
1 440,00 € Obec Červený Kameň Trenčiansky samosprávny kraj
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 2024/0513
2024/0513
2 500,00 € OZ MSmedical Trenčiansky samosprávny kraj
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/0510
2024/0510
9 999,00 € ŽiTo v SÝPKE Trenčiansky samosprávny kraj