Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva
2022/0279
0,00 € Nadácia SPP Trenčiansky samosprávny kraj
7. Apríl 2022
Nájomná zmluva
2022/0281
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2021/1001-1
0,00 € Miroslav Kočiš a Lujza Kočiš Trenčiansky samosprávny kraj
14. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2022879_Z
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z2022879_Z
0,00 € TR TECHNIC s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.06.2017
2017/0461-3
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Trenčiansky samosprávny kraj
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č.2021/1
Dodatok č. 2022/0093-1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
21. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke zemného plynu č.2021/1
Dodatok č. 2022/0092-1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
25. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2022/0296
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
25. Apríl 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011W747-11-44 zo dňa 10.02.2021
2021/0110-1
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
10. Máj 2022
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku
2022/0324
0,00 € Obec Pruské Trenčiansky samosprávny kraj
10. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/0310
0,00 € DOTON, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
2021/1003-1
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
13. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
2022/0102
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/0333
0,00 € .Železnice Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2022
Zámenná zmluva
2022/0313
0,00 € Obec Chocholná-Velčice Trenčiansky samosprávny kraj
23. Máj 2022
Dodatok č. 1 zaevidovaný pod číslom 64/2022/3.4 k Partnerskej dohode č. 45/2020/3.4
2020/0270-1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Trenčiansky samosprávny kraj
25. Máj 2022
Dohoda o ukončení Dohody č. 2021/1120 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" zo dňa 30.12.2021
2022/0338
0,00 € Tomáš Sobota Trenčiansky samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o propagácii
2022/0600
0,00 € Obec Pruské Trenčiansky samosprávny kraj
26. Máj 2022
Dohoda o ukončení Dohody č. 2021/1104 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" zo dňa 30.12.2021
2022/0593
0,00 € Jozef Šelmeczi Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluva na servisné služby typu Basic
2020/0427-1
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Trenčiansky samosprávny kraj