Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0395 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0395
1 500,00 € Kováč Peter Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0381 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0381
1 500,00 € Bogdan Czyžycki Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0382 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0382
1 500,00 € Kolčák Jozef Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0383 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0383
1 500,00 € Vrška Jozef Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0384 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0384
1 500,00 € Tkáč Andrej Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0385 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0385
1 500,00 € Vrtala Ján Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0388 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0388
1 500,00 € Roháč Michal, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0387 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0387
1 500,00 € Mikuš Peter Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0389 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0389
1 500,00 € Rückschloss Ján Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0390 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0390
1 500,00 € Pros Slavomír Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0386 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0386
1 500,00 € Žiak Ľubomír Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0453
0,00 € Centrum sociálnych služieb • NÁDEJ Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0454
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0455
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0456
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024/0446
80 400,00 € Aricoma Systems s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/0987
2023/0987-1
0,00 € Obec Uhrovec Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o propagácii
2024/0447
3 600,00 € MP EVENT s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0270
2024/0270
323,75 € Patrícia Gyenesová, Peter Kotrik Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2022/0893-3
1 074 306,90 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj