Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu
2022/0797-1
0,00 € Roman Klinčúch MASÁŽNA TERAPIA Trenčiansky samosprávny kraj
14. December 2022
Zmluva č. 2022/1253 o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky
2022/1253
0,00 € Slovenská správa ciest Trenčiansky samosprávny kraj
14. December 2022
Zmluva o refakturácii nákladov za distribúciu elektrickej energie a zrážky
2022/1254
90,45 € HRC SK, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 24.02.2022
2022/0167-4
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Trenčianskom samosprávnom kraji Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Rámcová dohoda - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
2022/1245
1 326 847,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2022/1246
1 326 847,60 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Rámcová dohoda - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
2022/1247
319 015,20 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Poistná zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
2022/1248
73 463,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
12. December 2022
Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel
2022/1249
621 647,68 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
7. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2022/0489 o poskytnutí dotácie
2022/0489-1
0,00 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca Trenčiansky samosprávny kraj
6. December 2022
Zmluva o dielo
2022/1243
145 875,00 € IMAO electric, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. December 2022
Dohoda č. 2022/1238 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1238
1 050,00 € Ľudovít Gajdoš Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2022
Kúpna zmluva
2022/1066
427 000,00 € O.F.C. SERVICE, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2022
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
2022/0874-1
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2022
Zmluva o propagácii
2022-1242
5 000,00 € Európska univerzitná hokejová asociácia Trenčiansky samosprávny kraj
2. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2022/1239
0,00 € KMET Handlová, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
1. December 2022
Zmluva o propagácii
2022/1237
500,00 € Občianske združenie BENIAKOVE CHYNORANY Trenčiansky samosprávny kraj
29. November 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 24.02.2022
2022/0167-3
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Trenčianskom samosprávnom kraji Trenčiansky samosprávny kraj
29. November 2022
Kúpna zmluva číslo 2022/1177
2022/1177
1 757,59 € Milan Hruška Trenčiansky samosprávny kraj
29. November 2022
Dohoda č. 2022/1204 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1204
1 050,00 € Ján Bombic Trenčiansky samosprávny kraj