Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2022/0893-3
1 074 306,90 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o propagácii
2024/0448
1 800,00 € UNITY Academy Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Supervízna zmluva č. ST202135 podpora prevádzky IS
2024/0449
9 360,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0436
2024/0436
26,40 € Gitschinský Peter, Ing., Gitschinská Jana, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2024/0273
2024/0273
264,00 € Obec Ďurďové Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2022/0995
2022/0995-2
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2024/0272
2024/0272
377,40 € Lukáš Michálek Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2024/0271
2024/0271
198,00 € Miroslav Šurjan Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva na digitálne spracovanie faktúr za energie v energetickej platforme Enmon
2024/0442
8 399,23 € ENMON APP s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri sprístupnení portálu VÚC pre osobnú dopravu
2019/0826-2
0,00 € SAD Trenčín, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o overení, posúdení a preverení opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov a správnosti dopravcom preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2023
2024/0443
5 985,60 € Kreston Slovakia Audit, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Február 2024
Zmluva o propagácii
2024/0444
1 000,00 € PACA RACING TEAM, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
2024/0431
10 125,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 2024/0432
2024/0432
25 375,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0038 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0038
116 504,40 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2024/0433
21 000,00 € TST service PD, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2024/0435
11 940,00 € Peter Baštuga - DIBAS Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0050 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0050
Doplnená
35 195,22 € Trnavska arcidiecezna charita Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0037 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0037
38 105,91 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o prevode práv a povinností investora
2024/0434
0,00 € Obec Poruba Trenčiansky samosprávny kraj