Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
2024/0426
882 060,60 € ADVANCE INVESTMENTS a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0348 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0348
1 500,00 € Rexa Jozef Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0349 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0349
1 500,00 € Juračka Martin Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohodač. 2024/0350 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0350
1 500,00 € Ďurina Erik Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0351 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0351
1 500,00 € Pavelka Ľuboš Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0352 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0352
1 500,00 € Hrdý Stanislav Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0353 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0353
1 500,00 € Kecera Mário Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0354 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0354
1 500,00 € Bujna Vladimír Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0355 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0355
1 500,00 € Sobota Vratislav Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0356
1 500,00 € Adamec Viliam Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0357 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0357
1 500,00 € Pavlovič Ladislav Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Dohoda č. 2024/0358 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0358
1 500,00 € Hrnčiar Róbert Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0019
Doplnená
30 477,28 € Občianske združenie Čistá duša Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0025 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0025
Doplnená
15 540,39 € Slovenský Červený kríž Územný spolok, Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0016 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0016
Doplnená
13 113,58 € ARCHA, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0017 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0017
Doplnená
31 080,78 € Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0021 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0021
102 809,60 € Hospic Milosrdných sestier Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
DOHODA č. 2024/0073 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0073
1 500,00 € Šípka Peter Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
DOHODA č. 2024/0243 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0243
1 500,00 € Kováčik Miroslav Trenčiansky samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva č. 2024/0018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0018
18 053,64 € Stredisko evanjelickej diakonie Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj