Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0031 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0031
23 227,56 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0022
Doplnená
29 952,00 € Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0047 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0047
Doplnená
6 419,08 € Hronov, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0048 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0048
Doplnená
8 862,94 € Centrum Naša chalúpka, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0051 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0051
Doplnená
79 195,20 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0049 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0049
Doplnená
24 517,68 € Sv. Lujza, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0020 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0020
Doplnená
14 675,18 € Občianske združenie Svätého Lazara Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0023
Doplnená
7 321,56 € Denné Centrum Frézia Partizánske n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0035 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0035
45 206,40 € Senior Modrová, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0053 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0053
Doplnená
10 100,24 € Ženy pomáhajú ženám Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0052 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0052
Doplnená
15 929,34 € Terézia, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Kúpna zmluva č. 2024/0420
2024/0420
27,99 € Pavol Rojkovič Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0028 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0028
Doplnená
6 279,42 € Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0026 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0026
Doplnená
16 921,58 € Modrá cesta - Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0045 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0045
99 998,40 € Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0036 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0036
12 342,47 € „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0024
Doplnená
15 540,39 € Drahuška a my ... Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0044 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0044
21 606,08 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení dopravy cestujúcich na území mesta Trenčín autobusovými spojmi prímestskej autobusovej dopravy
2024/0427
0,00 € Mesto Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
1. Február 2024
Zmluva č. 2024/0043 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby
2024/0043
Doplnená
165 459,20 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj