Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
2024/0445
170,20 € Ing. Roman Kmeť Trenčiansky samosprávny kraj
5. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1175
2022/1175-2
0,00 € STROJSTAV spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Marec 2024
Zmluva o propagácii
2024/0472
500,00 € ZO JDS Púchov Trenčiansky samosprávny kraj
5. Marec 2024
Zmluva o propagácii
2024/0473
3 000,00 € MG Prime,s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
2022/1100-2
0,00 € MV staving, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2022/1012-2
0,00 € F K L stavebná, spol s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/0469
79 200,00 € NextIT, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služieb prevádzky a údržby aplikačných serverov pre TSK
2024/0470
81 504,00 € CellQoS, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/0450
1 500,00 € Eduard Bocko B & B service's Trenčiansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
2024/0277
1 798,20 € SIPA s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 2024/0466
2024/0466
6 200,00 € Centrum environmentálnych aktvít Trenčiansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva na uverejňovanie plošnej inzercie
2024/0467
5 000,00 € The Business Soirée s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke
2024/0468
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0391
1 500,00 € Bednár Ján Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
DOHODA č. 2024/0396 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0396
1 500,00 € Mudrončík Peter Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0397 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0397
1 500,00 € Jamriška Pavol Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0398 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0398
1 500,00 € Vičík Marcel Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0399 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0399
1 500,00 € Drozd Pavel Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0392 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0392
1 500,00 € Mečiar Miroslav Trenčiansky samosprávny kraj
28. Február 2024
Dohoda č. 2024/0393 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0393
1 500,00 € Pipíška Stanislav Trenčiansky samosprávny kraj