Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2024/0435
11 940,00 € Peter Baštuga - DIBAS Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0050 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0050
Doplnená
35 195,22 € Trnavska arcidiecezna charita Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva č. 2024/0037 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024/0037
38 105,91 € Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny Trenčiansky samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o prevode práv a povinností investora
2024/0434
0,00 € Obec Poruba Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0046 oposkytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej službyneverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0046
Doplnená
41 630,95 € DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0039 oposkytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej službyneverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0039
46 643,76 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0029 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0029
Doplnená
27 565,44 € Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0040 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0040
75 601,20 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0032 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0032
5 655,96 € SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2024/0034 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0034
10 298,40 € Komunita Kráľovnej pokoja Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/0429
20,00 € Radovan Stoklasa -FOTO STOKLASA Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 2024/0430
2024/0430
4 600,00 € Centrum environmentálnych aktivít Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 2024/0042 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0042
44 457,12 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 2024/0054 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0054
12 459,64 € Centrum bezbariérovej komunikácie Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 2024/0041 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0041
45 149,88 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0027 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0027
20 421,36 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0031 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0031
23 227,56 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0022 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0022
Doplnená
29 952,00 € Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0047 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0047
Doplnená
6 419,08 € Hronov, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva č. 2024/0048 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024/0048
Doplnená
8 862,94 € Centrum Naša chalúpka, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj