Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Dohoda č. 2022/1202 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1202
1 050,00 € Irena Šimorová Trenčiansky samosprávny kraj
28. November 2022
Dohoda č. 2022/1200 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1200
1 050,00 € Ľuboš Melničák, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
28. November 2022
Dohoda o ukončení Dohody č. 2022/1149 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1205
0,00 € Lukáš Čarnoký Trenčiansky samosprávny kraj
28. November 2022
Dohoda č. 2022/1201 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamesnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1201
1 050,00 € Ján Olekšák Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2022/1206
1,00 € Ján Mičiník Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2022/1207
1,00 € Obec Stupné Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2022/1208
1,00 € MAYJERSKY s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2022/1209
1,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupné Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Kúpna Zmluva
2022/1174
2 880,00 € Obec Nitrianske Pravno Trenčiansky samosprávny kraj
24. November 2022
Dohoda č. 2022/1199 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1199
1 050,00 € Mário Luky, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva o registrácii domén
2022/1203
5 039,52 € WebHouse, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. November 2022
Dohoda o poskytnutí služby "Technická asistencia TARGET"
2022/1196
0,00 € Európska investičná banka Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2022/1131
365,31 € SPP - distribúcia a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1195
18 598,80 € GKK - geodetická služba, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2022/1126
2022/1126
482,85 € Peter Makyda, Jarmila Makydová Trenčiansky samosprávny kraj
21. November 2022
Zámenná zmluva
2022/0978
0,00 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
18. November 2022
Zmluva č. 2022/0603 o poskytnutí dotácie
2022/0603
800,00 € Obec Diviaky nad Nitricou Trenčiansky samosprávny kraj
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0506
800,00 € Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, J. A. Komenského 106, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
14. November 2022
Zmluva č. 2022/0435 o poskytnutí dotácie
2022/0435
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce Trenčiansky samosprávny kraj
11. November 2022
Zmluva č. 2022/0485 o poskytnutí dotácie
2022/0485
700,00 € Obec Kanianka Trenčiansky samosprávny kraj