Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2022/1278
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o propagácii
2022/1279
1 000,00 € Obec Kamenec pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
29. December 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2022/0667 o poskytnutí dotácie
2022/0667-1
0,00 € KAMARÁDI Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001209
2022/1270
33 194,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1271
132 776,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1272
331 940,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001210
2022/1273
82 985,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Rámcová zmluva
2022/1274
79 665,60 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Poistná zmluva č. 1199001208
2022/1275
19 916,40 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2004/0022-20
178 680,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 21 k Zmluve o pripojení č. 0120040984
2004/0022-21
100 874,40 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 22 k Zmluve o pripojení č. 0120040984
2004/0022-22
35 553,60 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0659
800,00 € JUCHO s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0674
700,00 € Obec Šútovce Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0553
800,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Trenčín - Opatová Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0525
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Mikušovce Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2022/0471
2022/0471-1
0,00 € S Nádejou Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 24.02.2022
2022/0167-5
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Trenčianskom samosprávnom kraji Trenčiansky samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0476
1 000,00 € Oblastný futbalový zväz Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
23. December 2022
Dodatok č. 24 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území TSK
2009/0366-24
17 550 000,00 € SAD Trenčín, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj