Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0852 o poskytnutí dotácie
2023/0852-1
0,00 € Tanečný klub "BIBS" Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0663 o poskytnutí dotácie
2023/0663-1
0,00 € Obec Kamenec pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 2023/0689 o poskytnutí dotácie
2023-0689
1 000,00 € Obec Dolné Srnie Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 2023/0692 o poskytnutí dotácie
2023/0692
700,00 € Fabrika umenia Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 2023/0813 o poskytnutí dotácie
2023/0813
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Bzince pod Javorinou - Hrubá Strana Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 2023/0781 o poskytnutí dotácie
2023/0781
1 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Modrová Trenčiansky samosprávny kraj
6. November 2023
ZMLUVA č. 2023/0036 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
2023/0036
2 460,64 € „VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2023/0221
2023/0221-1
0,00 € Banské projekty s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2023/1193
2023/1193
171,60 € František Petrík Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva č. 2023/1010 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023-1010
10 020,00 € Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/1228
2023/1228-1
141 696,20 € RS technology s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/0347
2023/0347-1
127 188,00 € Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva o dielo
2023/1250
56 400,00 € KDS projekt s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
2023/1251
0,00 € Mesto Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dohoda č. 2023/1213 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/1213
0,00 € Peter Miština Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dohoda č. 2023/1214 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/1214
0,00 € Milan Moravanský Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dohoda č. 2023/1198 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/1198
0,00 € Jaroslav Belaň Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dohoda č. 2023/1202 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/1202
0,00 € Tibor Čmelo Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Dohoda č. 2023/1203 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/1203
0,00 € Tibor Čupka Trenčiansky samosprávny kraj
27. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2023/0276-2
8 765 239,57 € Skanska SK a.s Trenčiansky samosprávny kraj