Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Príkazná zmluva
2024/1131
150,00 € Dúbravček Trenčiansky samosprávny kraj
7. Jún 2024
Dohoda o urovnaní sporných nárokov
2024/1132
4 014,73 € RS technology s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb podpory pre sieťovú infraštruktúru
2024/1133
80 640,00 € CSFIT s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy
2024/1134
221,26 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0559
2024/0559
616,14 € OBCHOD MBR, s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2024/1124
767 912,24 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1126
2024/1126
2 020,00 € Drahuška a my ... Trenčiansky samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1127
2024/1127
2 200,00 € Fond pomoci ZŠ Moravské Lieskové Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
2024/1117
4 544,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic
2024/1118
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1119
2024/1119
2 480,00 € AD ASTRA n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1120
2024/1120
2 375,00 € Obec Dvorec Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/1121
53 760,00 € PATYZONE DESIGN s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva na realizáciu nových a obnovených cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2024/1122
19 997,58 € Slovenský cykloklub Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy
2024/1123
421,44 € Západoslovenská distríbučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0457
2024/0457
371,20 € Milan Koman Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
2023/0252-1
0,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/1111
168 000,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024/1112
0,00 € Mesto Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1114
2024/1114
3 600,00 € Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena Trenčiansky samosprávny kraj