Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0508 o poskytnutí dotácie
2023/0508
1 200,00 € Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0837 o poskytnutí dotácie
2023/0837
500,00 € Občianske združenie ŠK Odema Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0792 o poskytnutí dotácie
2023/0792
300,00 € MŔTVA KOSŤ Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0387 o poskytnutí dotácie
2023/0387
800,00 € MX Vinohrad Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0397 o poskytnutí dotácie
2023/0397
400,00 € Folklórna skupina Záriečanka Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0586 o poskytnutí dotácie
2023/0586
1 800,00 € FUTBAL - FK MELČICE - LIESKOVÉ Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva č. 2023/0402 o poskytnutí dotácie
2023/0402
700,00 € Obec Nevidzany Trenčiansky samosprávny kraj
13. September 2023
Zmluva o propagácii
2023/1082
500,00 € Mesto Bojnice Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0481 o poskytnutí dotácie
2023/0481
1 400,00 € Občianske združenie Dychová hudba Lieskovanka Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0450 o poskytnutí dotácie
2023/0450
500,00 € UMEBA OZ Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0404 o poskytnutí dotácie
2023/0404
600,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0355 o poskytnutí dotácie
2023/0355
1 700,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0648 o poskytnutí dotácie
2023/0648
800,00 € Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023/0359 o poskytnutí dotácie
2023/0359
700,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Beluša Trenčiansky samosprávny kraj
12. September 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o účasti v projekte
2023/0996-1
0,00 € Ivan Beňovič Trenčiansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva o propagácii
2023/1076
1 000,00 € Slovenský zväz cyklistiky o. z. Trenčiansky samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/1077
23 850,00 € BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0152 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0152-1
9 480,00 € Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0153 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023-0153-1
9 960,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
11. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/0150 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0150-1
11 100,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj