Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0385 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0385
1 500,00 € Vrtala Ján Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0388 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0388
1 500,00 € Roháč Michal, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0387 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0387
1 500,00 € Mikuš Peter Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0389 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0389
1 500,00 € Rückschloss Ján Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0390 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0390
1 500,00 € Pros Slavomír Trenčiansky samosprávny kraj
27. Február 2024
Dohoda č. 2024/0386 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“
2024/0386
1 500,00 € Žiak Ľubomír Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0453
0,00 € Centrum sociálnych služieb • NÁDEJ Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0454
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0455
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
20. Február 2024
Vykonávacia zmluva
2024/0456
0,00 € Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2024/0446
80 400,00 € Aricoma Systems s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2023/0987
2023/0987-1
0,00 € Obec Uhrovec Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o propagácii
2024/0447
3 600,00 € MP EVENT s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0270
2024/0270
323,75 € Patrícia Gyenesová, Peter Kotrik Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
2022/0893-3
1 074 306,90 € Si.To.Ro s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o propagácii
2024/0448
1 800,00 € UNITY Academy Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Supervízna zmluva č. ST202135 podpora prevádzky IS
2024/0449
9 360,00 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0436
2024/0436
26,40 € Gitschinský Peter, Ing., Gitschinská Jana, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2024/0273
2024/0273
264,00 € Obec Ďurďové Trenčiansky samosprávny kraj
19. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2022/0995
2022/0995-2
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj