Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci - MT Professional Plus Classic
2024/1118
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1119
2024/1119
2 480,00 € AD ASTRA n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1120
2024/1120
2 375,00 € Obec Dvorec Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
2024/1121
53 760,00 € PATYZONE DESIGN s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva na realizáciu nových a obnovených cykloturistických trás na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2024/1122
19 997,58 € Slovenský cykloklub Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy
2024/1123
421,44 € Západoslovenská distríbučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2024/0457
2024/0457
371,20 € Milan Koman Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
2023/0252-1
0,00 € Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/1111
168 000,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2024/1112
0,00 € Mesto Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1114
2024/1114
3 600,00 € Katarína Ofúkaná Hulinová - Včelárova žena Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1115
2024/1115
2 500,00 € Obec Trenčianske Stankovce Trenčiansky samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1116
2024/1116
2 500,00 € Základná škola, Slatinská 3, Beluša Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2024/0372 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0372-1
0,00 € Líška Marek Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2024/0288 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II"
2024/0288-1
0,00 € Konečný Ján Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1106
2024/1106
2 500,00 € Obec Horovce Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1107
2024/1107
2 500,00 € ECHINACEA, o. z. Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1108
2024/1108
2 499,99 € Mesto Púchov Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1109
2024/1109
2 500,00 € Obec Lehota pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1110
2024/1110
2 500,00 € VČELÁRSKY EKOLOGICKÝ SPOLOK SLOVENSKA Trenčiansky samosprávny kraj