Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0194
2023/0194
1 250,00 € Hravé hlavy Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
2023/0146
28 248,32 € Mesto Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLP1-72-74 zo dňa 30.08.2022
2022/0974-1
8 227 988,72 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0195
2023/0195
2 000,00 € Obec Veľké Hoste Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0151 o poskytnutí finačných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0151
9 000,00 € Stredná priemyselná škola, Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0196
2023/0196
2 000,00 € Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0158 o poskytnutí finačných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0158
3 420,00 € Gymnáziom Vavrinca Benedikta Nedožerského Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0197
1 850,00 € Mesto Trenčianske Teplice Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0198
2023/0198
1 980,00 € Obec Jalovec Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o propagácii
2023/0199
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor SR (DHZ Horovce) Trenčiansky samosprávny kraj
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0200
2023/0200
2 000,00 € Horolezecký klub Manín Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 2023/0111
2023/0111
166,50 € Adamovičová Katarína a Galko Róbert Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0159 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinanco,·anie projektu
2023/0159
12 120,00 € Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Príkazná zmluva
2023/0183
500,00 € Ernest Mišley Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0184
0,00 € Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0148 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0148
13 320,00 € Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
23. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0128 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0128
7 920,00 € Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
22. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0150 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0150
5 400,00 € Stredná zdravotnícka škola Trenčiansky samosprávny kraj
22. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0155 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0155
9 000,00 € Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj
22. Marec 2023
Zmluva č. 2023/0157 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu
2023/0157
13 320,00 € Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Trenčiansky samosprávny kraj