Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0027 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0027
4 966,44 € Maják n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0031 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0031
23 998,68 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0034 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0034
8 296,32 € Komunita Kráľovnej pokoja Trenčiansky samosprávny kraj
8. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0035 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0035
35 880,48 € Senior Modrová, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/0108
1 212,30 € Slovenský paralympijský výbor Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva o inštalácii a prevádzke fotovoltickej elektrárne
2023/0109
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 157/2021 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
2021/0877-1
0,00 € Mesto Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0048 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0048
7 999,56 € Centrum Naša chalúpka, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0039 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0039
52 134,84 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0040 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0040
67 431,00 € NOVÝ DOMOV n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0045 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálne služby
2023/0045
80 640,56 € Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0030 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0030
78 938,64 € LUNA, n. o. Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0046 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0046
33 033,00 € DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
Zmluva č. 2023/0044 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0044
21 913,84 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o. (50808389); 646 Soblahov Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0029 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovatel'ovi sociálnej služby
2023-0029
17 726,52 € Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany Trenčiansky samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0043 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0043
134 862,00 € Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0019
34 742,55 € Občianske združenie Čistá duša Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja
2009/0366-26
1 149 922,53 € SAD Trenčím a. s. Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0018 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0018
17 032,68 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná Trenčiansky samosprávny kraj
6. Február 2023
ZMLUVA č. 2023/0021 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/0021
78 933,00 € Hospic Milosrdných sestier Trenčiansky samosprávny kraj