Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2019/0091-2
2 287 767,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva na výkon stavebného dozoru
2022/1054
11 988,00 € CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2014/0410 o nájme nebytových priestorov
2014/0410-1
0,00 € JUDr. Jana Blahová Trenčiansky samosprávny kraj
16. September 2022
Dohoda č. 2022/0987 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/0987
1 050,00 € Juraj Šiandor Trenčiansky samosprávny kraj
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0271
2022/0271
2 000,00 € Mesto Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
13. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecných bremien
2021/1003-1
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva na vykonanie pravidelných servisných prehliadok a opráv vzduchotesných a klimatizačných zariadení
2022/1210
5 389,20 € Air-Klim s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Október 2022
Dohoda č. 2022/1154 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1154
1 050,00 € Alena Kujovská Trenčiansky samosprávny kraj
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0506
800,00 € Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, J. A. Komenského 106, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0733
1 000,00 € Dom Matice slovenskej v Prievidzi Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o dielo
2022/1191
441 831,86 € F K L stavebná, spol. s r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
3. Október 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
2022/1063
601 800,42 € Fond na podporu športu Trenčiansky samosprávny kraj
20. Október 2022
Dohoda č. 2022/1115 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1115
1 050,00 € Jakub Galus Trenčiansky samosprávny kraj
26. Október 2022
Dohoda č. 2022/1155 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1155
1 050,00 € Ján Slaniniak Trenčiansky samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
2022/0314
1 698,30 € Janka Matláková Trenčiansky samosprávny kraj
3. Október 2022
Zmluva č. 2022/0683 o poskytnutí dotácie
2022/0683
2 000,00 € Jazmín n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
22. December 2022
Dohoda č. 2022/1264 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1264
1 080,00 € Magula Milan Trenčiansky samosprávny kraj
22. December 2022
Dohoda č. 2022/1263 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1263
1 080,00 € Michaláč Peter, Ing. Trenčiansky samosprávny kraj
26. Október 2022
Dohoda č. 2022/1156 o účasti v projekte s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2022/1156
1 050,00 € Miroslav Šimora Trenčiansky samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva na výkon autorského dozoru v rámci projektu "Hokejová akadémia"
2022/1192
51 876,00 € PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj