Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0257
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
2023/0336
80 400,00 € ICZ Slovakia a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
2023/0337
2023/0337
2 000,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0338
2 000,00 € Základná škola Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0332
2023/0332
2 000,00 € Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0340
1 900,00 € Obec Krásno Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0333
2023/0333
2 000,00 € ŽiTo v SÝPKE Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0341
1 906,00 € Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0342
2 000,00 € Základná škola v Zemianskych Kostoľanoch Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0343
2 000,00 € ART Belušské Slatiny Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0334
2023/0334
2 000,00 € Materská škola Púchov, Požiarna 1292/11 Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu 2023/0335
2023/0335
2 000,00 € Občianske združenie MŠ Dúha Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o propagácii
2023/0344
11 850,00 € Nadačný fond Nové Česko Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o propagácii
2023/0339
500,00 € osoh, o.z. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Dohoda č. 2023/0311 o účasti v projekte s názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra"
2023/0311
1 050,00 € Jozef Pružinec Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0345
2 000,00 € Obec Kocurany Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/0243
1,00 € Mesto Nemšová Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva o poskytnutí grantu
2 000,00 € Základná škola s materskou školou, Udiča 248 (36129798) Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0348
1 500,00 € FLORCERT Slovakia, n.o. Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2023/0217
255,30 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj