Centrálny register zmlúv

Trenčiansky samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o spolupráci a výpožičke pri realizácii projektu podpory AAL v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja
2023/0257
0,00 € Mesto Brezová pod Bradlom Trenčiansky samosprávny kraj
26. Január 2024
ZMLUVA č. 2024/0006 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024
2024/0006
46 936,56 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Trenčiansky samosprávny kraj
21. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 581/2014
2014/0395-8
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva o propagácii
2024/1215
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Kostolné- Babulicov Vrch Trenčiansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva o propagácii
2024/1212
1 500,00 € Obec Dolné Vestenice Trenčiansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1213
2024/1213
2 500,00 € Mesto Stará Turá Trenčiansky samosprávny kraj
18. Jún 2024
Príkazná zmluva
2024/1214
100,00 € Ing. Ján Zeman Trenčiansky samosprávny kraj
17. Jún 2024
Príkazná zmluva
2024/1210
100,00 € Jaroslav Rod Trenčiansky samosprávny kraj
17. Jún 2024
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2024/1 (7300019436)
2024/1211
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva o propagácii
2024/1201
3 000,00 € OZ MANÍNSKY PONIKLEC Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024/1202
568,92 € COPY PRINT GRO UP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
2024/1203
100,00 € Katarína Jarošová Gergelyová Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
2024/1204
100,00 € Ing. Miriama Reifová Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva č. 2024/1093 o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej platby projektu
2024/1093
11 820,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
2023/1411-2
0,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva o propagácii
2024/1206
300,00 € Obec Malé Lednice Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
2024/1207
239 760,00 € ICETECHNIK.CZ s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2024/1207-1
239 760,00 € ICETECHNIK.CZ s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2024/1
2024/1208
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
14. Jún 2024
Zmluva na realizáciu obnovenia značených trás a realizáciu drobnej turistickej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2024
2024/1205
19 974,44 € Klub Slovenských turistov Trenčiansky samosprávny kraj