Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
021/2023-5-II.
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri MŠ Vrútky Mesto Vrútky
17. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
084/2024-2
200,00 € CREA - EDU Mesto Vrútky
16. Máj 2024
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
081/2024-4
0,00 € EM CARD a.s. Mesto Vrútky
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
075/2024-9
250,00 € Spolok priateľov kaktusov Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
607/2024-2
0,00 € Eugelová Ibolya Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
608/2024-2
0,00 € Fatrdlová Ľubica Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
609/2024-2
0,00 € Murati Andrea Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
613/2024-2
0,00 € Androvičová Katarína Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
612/2024-2
0,00 € Androvičová Katarína Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
611/2024-2
0,00 € Kašiaková Zora Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
610/2024-2
0,00 € Ramšík Rastislav Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
614/2024-2
0,00 € Lamoš Vladimír Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
615/2024-2
0,00 € Lamoš Vladimír Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
623/2024-2
0,00 € Martinčeková Marta, Ing. Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
624/2024-2
0,00 € Martinčeková Marta, Ing. Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
626/2024-2
0,00 € Adamé Milan Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
620/2024-2
0,00 € Smrčko Tomáš Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
619/2024-2
0,00 € Budaj Branislav Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
618/2024-2
0,00 € Vrabcová Elena Mesto Vrútky
15. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
617/2024-2
0,00 € Kubičková Oľga Mesto Vrútky