Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku
103/2023-4-I.
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Vrútky
28. November 2023
Rámcová zmluva o výkone zimnej údržby (výpomoc v prípade mimoriadnych udalostí)
153/2023-4
0,00 € Milan Hurta Mesto Vrútky
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní hostingových služieb č. 30323101
151/2023-4
0,00 € SOFTIP,a.s. Mesto Vrútky
27. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
656/2023-2
0,00 € Prieložný Peter Mesto Vrútky
24. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 101/2023-4
101/2023-4-I.
72 327,77 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Vrútky
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
654/2023-2
0,00 € Trpišová Viera Mesto Vrútky
24. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
655/2023-2
0,00 € Kuchárik Pavol Mesto Vrútky
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
653/2023-2
0,00 € Mgr. Novocká Gabriela Mesto Vrútky
21. November 2023
Zmluva o : 1.) dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 2.) odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
152/2023-9
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Vrútky
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobovémho miesta
557/2023-2
0,00 € Miriam Spevárová Mesto Vrútky
15. November 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071DFW6-76-98 zo dňa 31.7.2023
106/2023-9-I.
45 558,00 € MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REG. ROZVOJA A INFORMATIZ.SR Mesto Vrútky
15. November 2023
Zmluva o nájme bytu
965/2023-2
0,00 € Vicenová Iveta Mesto Vrútky
14. November 2023
Dodatok k zmluve o dielo č 107/2023-4
107/2023-4-I
412 976,36 € SPORT SERVICE, s.r.o. Mesto Vrútky
9. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
652/2023-2
0,00 € Martinusíková Eva, Ing. Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
634/2023-2
0,00 € Bažíková Katarína, Ing. Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
643/2023-2
0,00 € Skálová Eva, Ing. Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
642/2023-2
0,00 € Pepuchová Valéria, Ing. Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
641/2023-2
0,00 € Horváthová Michaela Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
640/2023-2
0,00 € Vávra František, Ing. Mesto Vrútky
8. November 2023
Zmluv a o nájme hrobového miesta
639/2023-2
0,00 € Chasníková Katarína Mesto Vrútky