Centrálny register zmlúv

Mesto Vrútky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Multifunkčná športová hala
102/2023-4
2 231 400,00 € SPORT SERVICE, s.r.o. Mesto Vrútky
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
157/2022-9
1 200 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
22. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na projekt ev. č. 3910/2022
157/2022-9-I
1 200 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
13. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 063/2022-4
63/2022-4 I.
876 964,07 € USD Lučenec s.r.o. Mesto Vrútky
12. Máj 2022
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
063/2022-4
817 639,97 € USD Lučenec, s.r.o. Mesto Vrútky
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
005/2024-9
521 640,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Vrútky
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
011/2023-9
458 736,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Vrútky
14. November 2023
Dodatok k zmluve o dielo č 107/2023-4
107/2023-4-I
412 976,36 € SPORT SERVICE, s.r.o. Mesto Vrútky
10. August 2023
Zmluva o dielo: Futbalové ihrisko Vrútky- stavebné úpravy
107/2023-4
364 433,09 € SPORT SERVICE, s.r.o. Mesto Vrútky
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na projekt podpory športu č.Z2022/002-48
122/2023-9
364 433,09 € Fond na podporu športu Mesto Vrútky
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 Zmluve o dielo č. 092/2021-4
092/2021-4 I.
310 300,05 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Vrútky
18. Máj 2023
Dodatok číslo 1. k zmluve o poskytnutí NFP č. 014/2021-9
014/2021-9-I
286 460,77 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Vrútky
14. August 2023
Zmluva o dielo- Chodník ul.Horná, Vrútky
112/2023-4
248 436,34 € PMR STAVBY s.r.o. Mesto Vrútky
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č.143/2022-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb
143/2022-9-I
222 500,29 € Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Mesto Vrútky
22. December 2022
Z M L U V A č. E4063 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
160/2022-9
164 445,00 € Environmentálny fond Mesto Vrútky
7. Február 2023
Kúpna zmluva
005/2023-1
160 200,00 € KONNEX, s.r.o. Mesto Vrútky
31. Október 2022
Darovacia zmluva
132/2022-6
129 172,60 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Vrútky
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
089/2023-9
127 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Vrútky
19. Máj 2023
Zmluva o dielo- Asfaltovanie miestnych komunikácií- Hluchovo
068/2023-4
126 677,10 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Vrútky
12. Jún 2023
Zmluva o dielo - výmena bazénovej technológie
079/2023-4
122 483,88 € CENTROPROJEKT GROUP a.s. Mesto Vrútky